Büyükşehir’den “Hasta Hakları” Paneli

Türkiye’de ilk defa İstanbul Büyükşehir Belediye Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü tarafından  “Evde Sağlık Uygulamalarında Hasta Hakları ve Aydınlatılmış Onam” paneli düzenlendi.

hasta_haklari2

Türkiye’de ilk defa İstanbul Büyükşehir Belediye Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü tarafından  “Evde Sağlık Uygulamalarında Hasta Hakları ve Aydınlatılmış Onam” paneli düzenlendi.
 Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Evde Sağlık Uygulamalarında Hasta Hakları ve Aydınlatılmış Onam” Paneline 400 davetli katıldı.

Seminere İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu, İBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Muzaffer Saraç, İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürü Uzm. Dr. Ömer Akçağıl Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu, Öğretim Görevlisi Avukat-Deontolog Dr. Gürkan Sert, Sağlık Yönetimi Uzmanı Avukat Halide Savaş katıldı.

Panele İBB Evde sağlık çalışanları, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık çalışanları, İstanbul’daki resmi ve özel hastanelerdeki Başhekim, Başhekim Yardımcıları, Acil servis sorumluları ve sağlık sektörü çalışanları katılım gösterdi.

hasta_haklari5

Büyükşehir Evde Sağlık çalışmalarına Büyük Övgü

Programın açılış konuşmasını yapan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Ali İhsan Dokucu “Evde Sağlık çalışmalarını bizden önce yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizlere bu konuda büyük örnek oldu. Motivasyon kaynağı oldu. Bize el verdi. Evde sağlık konusunda bize ustalık yapan İBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına teşekkür ediyorum” dedi.

Programa ev sahipliği ve aynı zamanda evde sağlık hizmetlerinin de öncülüğünü yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına açılış konuşmasını gerçekleştiren İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürü Uzm. Dr. Ömer AKÇAĞIL, Evde sağlık hizmetlerinde hasta haklarının önemine vurgu yaptı. Hasta hakları konusunda her geçen gün ileri bir duruma gelindiği belirten Uzm. Dr. Akçağıl   “Evde Sağlık hizmeti verildiği sırada hem hastanın hem de sağlık çalışanının karşılıklı olarak haklarını bilerek görevini yerine getirmesi herkes adına olumlu ve sağlıklı bir adım olacaktır” dedi.

hasta_haklari3

Katılımcılar “Hasta Hakları ve Uygulamaları” Konusunda Bilinçlendirildi

Açılış konuşmalarının ardında katılımcılara pratik ve uygulamalı bilgi veren panel Moderatörü Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu Hasta kayıtlarının iyi tutulması, hastanın her yapılan işte onayının alınması, hasta bilgilerinin ifşa edilmemesi, hasta ve hekim haklarının düzenlenmesi, doğru anlatılıp uygulanması gerektiğini belirtti.

Panelde söz alan Öğretim Görevlisi Avukat-Deontolog Dr. Gürkan Sert ise “Türk Hukuk Sisteminde Aydınlatılmış Onam ve Tıp Etiği” konu başlığı altında katılımcılara hastanın bilgilendirilmesi, hastanın karar verici olması temeline dayanan hekim hasta ilişkisi, beden bütünlüğü ve geleceği ile ilgili karar v.b konuları anlatarak bilgi verdi.

Panelin son konuşmacısı Sağlık Yönetimi Uzmanı Av.Halide Savaş “hasta kayıtları çok iyi ve düzenli tutulmalı, hastaların aydınlatılmış onamları (rızaları) usulüne uygun olarak mutlaka alınmalı, Ulusal ve uluslar arası tıp litaratürü takip edilmeli konu başlıklarını anlatarak katılımcıları aydınlattı.

hasta_haklari6