DEĞERLENDİRME HİZMETİ

Merkeze geldiğinizde sağlık eğitim programınızı oluşturmak için, ihtiyaç belirleme ve eğitim yaklaşımını tespit etme (bireysel, grup veya etkinlik) amacıyla yapılan ölçek uygulama hizmetidir.

0-6 Yaş Grubu

  • Denver II Gelişim Testi
  • Ruhsal Uyum Ölçeği
  • Çocuk Yetiştirme Anketi

Denver II Gelişim Testi Nedir?

Çocukların sosyal, ince motor, kaba motor ve dil becerilerinin ölçülmesini sağlayan bir testtir.

0-72 aylık arası çocuklara uygulanmaktadır.

Denver II Gelişim Testi Nasıl Uygulanmaktadır?

Yaklaşık yarım saat süren, Denver ölçek objelerinin kullanıldığı, çoğunlukla çocuk katılımlı bir testtir. Bazı sorularda anneden alınan cevaplar geçerli sayılmaktadır.

Denver II Gelişim Testi Ne Sıklıkla Uygulanmaktadır?

Normal çocuğa yıllık olarak düzenli olarak uygulamaktayız.

Denver II Gelişim Test Sonuçları Nasıl Yorumlanmaktadır?

Test sonucunda;

  • Çocuğun yeterli başarı gösteremediği alanlar
  • Gelişim gerektiren alanlarda ebeveyn ev uygulamaları
  • Kişisel eğitim programının olduğu bir rapor verilmektedir.

Raporda şüpheli olan çocukların 3 ay, normal çıkanların 1 yıl sonra tekrar geleceği ve gerekli hallerde yapılan uzman yönlendirmesi de belirtilmektedir.

Ruhsal Uyum Ölçeği Nedir?

Çocuklardaki davranış sorunlarını değerlendirme amaçlı 3-6 yaş grubuna yıllık düzenli uygulanan bir ölçektir. Çocuğun kendisine uygulanmaktadır.

Ruhsal Uyum Ölçeği Nasıl Uygulanmaktadır?

Toplam 32 maddeden oluşan ölçek, ortalama yarım saat kadar sürmekte ve uzman eşliğinde ebeveyn tarafından doldurulmaktadır. Davranış sorunlarını kapsayan bu ölçeğe, ebeveyn 0 ile 2 arasında puan vermektedir.

 Ruhsal Uyum Ölçeği Ne Sıklıkla Uygulanmaktadır?

Ruhsal uyum ölçeği, 0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanan Denver testinin yanı sıra çocukta görülebilecek davranış sorunlarını da saptayabilmek amacıyla yardımcı test olarak danışmanlık verilen çocuklara yılda bir kez düzenli olarak uygulanmaktadır.

Ruhsal Uyum Ölçeği Sonuçları Nasıl Yorumlanmaktadır?

Hareketlilik, söz dinlememe, yalan söyleme, cezadan etkilenmeme, kavgacı ve saldırgan olma, tırnak yeme, alt ıslatma gibi belirtilerin saptandığı ölçekte yüksek puan alınması uzman tarafından aileye verilen danışmanlık sürecinde ele alınmaktadır.

Çocuk Yetiştirme Anketi Nedir?

0-6 yaş çocukların gelişimini takip etmek için ebeveynlerine uygulanan bir ölçektir. Yıllık olarak uygulanmaktadır.

Çocuk Yetiştirme Anketi Nasıl Uygulanmaktadır?

30 maddeden oluşan ve açıklayıcı akıl yürütme, cezalandırma, itaat bekleme ve sıcaklık gibi alt ölçekleri kapsayan test, ebeveynin davranış sıklığını ölçmek amacı ile ebeveyne uygulanmaktadır.

Çocuk Yetiştirme Anketi Ne Sıklıkla Uygulanmaktadır?

Normal çocuklarda Denver testinin ve diğer testlerin yanında yılda bir kez düzenli olarak uygulanmaktadır.

Çocuk Yetiştirme Anketinin Sonuçları Nasıl Yorumlanmaktadır?

Testin kapsadığı boyutlardan alınan yüksek puan ebeveynin yüksek düzeyde açıklayıcı akıl yürütme, cezalandırma, itaat, bekleme ve sıcaklık gibi kategorilerdeki davranış sıklığının seviyesini gösterir. Uzman tarafından danışmanlık sürecinde aileden alınan diğer bilgilerle beraber değerlendirilmektedir.

7-17 Yaş Grubu

Bu yaş grubuna uzman personellerimiz ihtiyaç duyduğu takdirde gerekli testleri uygulamaktadır.

18 Yaş ve Üstü

Bu yaş grubuna uzman personellerimiz ihtiyaç duyduğu takdirde gerekli testleri uygulamaktadır.

Değerlendirme Hizmeti Kim Tarafından Uygulanmaktadır?

Sertifikalı uzmanlarımız yetkili olduğu tüm ölçekleri uygulamaktadır.

Değerlendirme Hizmetinden Yararlanmak İçin Neler Gereklidir?

Uygun yaş grubunda olmanız, onam formunu doldurmanız ve TC kimlik bilgilerinizi vermeniz gerekmektedir.