Eğitim Hizmeti

Bireylerin talepleri ya da uzmanlar tarafından tespit edilen, kişiye özgü ihtiyaçlara yönelik, farkındalık ve davranış değişikliği oluşturmak amacıyla verilen eğitimlerdir.

Grup Eğitimleri 

Gelişim düzeyleri birbirine yakın, ortak gereksinimleri olan ve aynı hedef doğrultusunda 5-20 kişilik gruplara yapılan bilgilendirme çalışmalarıdır. Kişilerin özel paylaşımını gerektirmeyen, toplum içerisinde rahat paylaşacağı ve bilgi alabileceği genel sağlığı ilgilendiren tüm konularda grup eğitimleri verilmektedir.

Gruplar Nasıl Oluşturulmaktadır?

Gruplar danışanlara ait standart tespit bilgilerinin (yaş, eğitim vs. ) değerlendirilmesi, uygulanan kişisel ölçekler ve bireysel görüşmelerin değerlendirmeleri sonucu, ortak sorunu olan yakın yaş grubu kişilerin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır.

Grup Eğitimleri Nasıl Yapılmaktadır?

Eğitimler, beslenme uzmanı, sağlık danışmanı, psikolog ve çocuk gelişim uzmanı tarafından  verilmektedir. En az 1-2 saat sürmekte ve konuya göre birkaç seans devam etmektedir. Eğitim sonu ölçme-değerlendirme yapılmaktadır. Tüm seanslara katılma zorunluluğu olan eğitimlerde katılımcılara sertifika verilmektedir. Grup eğitimlerine katılanlardan bireysel görüşme ya da uzman değerlendirilmesine ihtiyacı olanlar yönlendirilmektedir.

Evde Grup Eğitimleri Yapıyor musunuz?

Hayır, evde grup eğitimleri yapılmamaktadır. Ancak sizden talep gelmesi veya uzman personelin belli bir bölgede sorun tespit etmesi durumunda yapılmaktadır. Sizin talep ve onayınızla günlerinizde, kuran kurslarında, derneklerde ya da okullarda eğitim ve tanıtım amaçlı toplantılar yapılmaktadır.

Etkinlikler 

Yaş gruplarına uygun olarak düzenlenen, doğrudan bilgi aktarımı yerine bedensel katılım, kişilerin ilgisini çekecek ve sosyal ihtiyaçlarını giderecek etkinlikler yapılmaktadır. Örneğin; film gösterimi, geziler, müze ziyaretleri, dramalar, tiyatro gösterileri ve yarışmalar vb.