Misyon

Engelli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla engellilere yönelik yardım ve destek hizmetlerini güçlendirmek,engellilerin toplumsal hayata katılımını arttırmak için gerekli tedbirleri almak, toplumda engellilikle ilgili farkındalık yaratmak ve engellilerin haklarına saygılı bir toplum yapısının oluşumuna katkıda bulunmak.

Vizyon

İstanbul il sınırları içerisinde yaşayan engelli bireylere ve yakınlarına dünya standartlarında hizmet sunmak.

Engelliler Müdürlüğü

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde 1994 yılında Özürlüler Koordinasyon Merkezi olarak kurulan hizmet birimi, çeşitlenen hizmetleri ve büyüyen yapısı ile zamanla şehirde ki bütün engelli ve ailelerine yerinde hizmet ulaştırmayı amaç edindi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1 Temmuz 2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 5378 sayılı “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”la 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda yapılan değişikliğe bağlı olarak Engelli Hizmet Biriminin çalışmaları ve yapısını yeniden şekillendirdi. Bu yapılanmaya bağlı olarak yeni merkezlerle beraber Temmuz 2006 da Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde Müdürlük olarak kurumsallaştı.

2013 yılı içinde açılışı yapılan yeni merkezler ile beraber, İstanbul’un çeşitli noktalarında 25 merkezimizde engellilikle ilgili bilgilendirme, bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri verilmek üzere çalışmalar yürütülmektedir.

isem_mudurluk

Amaçlarımız

Engellilerin; kapasitelerini geliştirmek, yaşam koşullarını iyileştirmek, bağımsızlaşmalarına destek olmak, toplumsal gelişmelerden pay almalarına yardımcı olarak üretime katkıda bulunmalarını sağlamayı amaçlıyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Engelliler Müdürlüğü

Adres: Köyiçi Mah. İstasyon Cd.  No:81  34149  Yeşilköy/Bakırköy
Tel: 0212 449 96 00 Fax:0212 449 50 33

E-posta: isem@ibb.gov.tr