İBB, İŞ KAZALARINA KARŞI ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALARA DEVAM EDİYOR

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Sağlık Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü tarafından Üsküdar Üniversitesi ile ortaklaşa iş sağlığı ve güvenliği üzerine bilinçlendirme semineri düzenlendi. 

 

Türkiye’de henüz yeni olan iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının hem iş dünyası hem de toplum tarafından bilinmesi ve  benimsenmesi amacıyla gerçekleştirilen seminerlerin 7.’si Üsküdar Üniversitesi  Bağlarbaşı Kampüsü’nde gerçekleştirildi. “Adli Bilimler Deneyimleri”, “İş Sağlığı Güvenliği Çalışanlarına Pratik Öneriler”, “İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri” ve “İş Sağlığı Güvenliği” konularının ele alındığı semineri; yerel yönetimlerde görevli iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, özel sektörde hizmet veren profesyoneller ile  ile bu alanda eğitim alan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenciler takip etti.

SAMSUNG CSC

Süleyman Bakan; “Temel Amacımız İnsanımızı Korumak.” 

Geniş bir katılımcı kitlesi tarafından takip edilen seminerin açılış konuşmasını yapan İBB İş Sağlığı Güvenliği Müdürü Süleyman Bakan; “İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak temel amaçlarının insanı korumak olduğunu vurguladı.  “İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda (İSG), risk oluşturacak her türlü tedbirin alınması, iş kazalarının önlenmesi hedefiyle bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını kaydeden Bakan; iş sağlığı ve güvenliği kültürü’nün toplum ve iş yaşamına kazandırılması kapsamında çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz”, dedi.

süleyman bakan

Nevzat Tarhan; “İşletme körlüğünün ortadan kalkması ve Zarar algısının devreye girmesi gerekmektedir.”

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Nevzat Tarhan da seminer açılışında bir konuşma yaparak; Özellikle İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Türkiye’deki bir çok kazanın işletme körlüğünden meydana geldiğini söyledi. İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda kendisine, çevresine ve çalıştığı kuruma tehlike oluşturacak insan profilinin algıya kapalı, kendi bildiğini okuyan çalışan tipi olduğunu ifade eden Tarhan;  Bu profilde olan çalışanlarda, farkındalık oluşturmak için  tedbir almazsanız muhtemel sonuçları vardır gibi kişiye veya gruba özgü zarar algısı yöntemlerinin uygulanması gerektiğini kaydetti.

nevzat tarhan

Can kayıpları, organ kaybının telafisi yok!

Panelde konuşan Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevil Atasoy da yerel yönetimlerin suçla mücadele konusunda önemli katkıları olduğunu belirtti.  “Evrensel kriterlere uyulduğunda huzurlu bir topluma erişmek mümkün diyen Atasoy;  “Hiç bir ceza mağduriyeti gidermez. Can kayıplarının, kaybedilmiş organların ya da meslek hastalıkları sonucu ortaya çıkan mağduriyetlerin telafisi yok. Sağlık ve güvenlikle ilgili sorunları daha oluşmadan önlemek zorundayız” açıklamalarını yaptı.

sevil atasoy

İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda 1500 Kişi Bilinçlendirildi.

İBB Sağlık Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü’nün üniversitelerle işbirliği içinde gerçekleştirdiği “İstanbul İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri Eğitim ve Bilinçlendirme Programı” her ay farklı konu ve konuklarla, farklı bir üniversitede gerçekleştirilerek  sektör profesyonellerine, katılımcılara ve akademik çevreye mesleki ve sosyal bilinçlendirme desteği sağlıyor.  İBB Sağlık Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü tarafından günümüze kadar 1500 kişiye mesleki bilinçlendirme yapıldı.

13

23