İBB İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarına Başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü, iş güvenliğinin giderek önem kazandığı ülkemizde çalışmalarına başladı.

İBB İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü bünyesinde görev yapan İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri görevlendirildikleri birimlerde çalışmalarını sürdürüyor.

2013 yılında kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni “İş Sağlığı ve Güvenliği” alanında öncü ve lider bir kurum haline getirmeyi hedefliyor.

İş kazaları ve mesleki hastalıkları minimum seviyelere indirmek, çalışma hayatındaki eksiklikleri ve olumsuzlukları ortadan kaldırmak amacıyla yeterli belgeye sahip 14 İş Güvenliği Uzmanı ve 10 İşyeri Hekimi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki her biri işveren statüsünde olan müdürlüklerde gerekli planlama ve organizasyon çalışmalarını yürütecekler.

Oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği kurulları ile tüm müdürlükler ve çalışma alanlarında sağlık ve iş güvenliği koşullarının belirlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması, çalışanların sağlık muayeneleri ve periyodik kontrolleri, mesleki risklerin önlenmesine yönelik risk analizi yapılması, önleyici tedbirler alınmasının sağlanması ve personele tehlike sınıfına göre eğitim verilmesi konularında faaliyet gösterecekler.