İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi ile ortaklaşa İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu düzenledi.

Ekonomik ve sosyal gelişmenin asıl taşıyıcı ögesi olan insanımızın kalkınmaya paralel olarak çalışma koşullarının sağlıklı bir şekilde düzeltilmesi amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü, Yeni Yüzyıl Üniversitesiyle ortak bir sempozyum düzenledi.

3 Oturum şeklinde gerçekleştirilen sempozyuma Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin KURT, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emin Tan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Süleyman Bakan ile çok sayıda akademisyen, yüksek öğrenim öğrencisi ile  özel sektörden profesyoneller katıldı.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emir Tan; “İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı bir sürekliliği, sürdürülebilirliği içinde barındırır”

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emir Tan sempozyum açılışında sürdürülebilirliğe vurgu yaparak  şu konuşmayı yaptı: “İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı bir sürekliliği, canlılığı içinde barındıran bir kavramdır. Güzel çalışmalar devamı getirilemediği için neticeye ulaştırılamayabiliyor.  Bilgi, fikir ve tecrübe alışverişi sürekli yapılmadığında  gerçekleştirilen çalışmalarda bir gelişme kaydetmek çok zor oluyor. O sebeple iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan bu bilgi ve tecrübe paylaşımını, fikir alışverişini çok önemli buluyoruz. İş sağlığı ve güvenliği konusu dipsiz kuyu gibi çok geniş sahaya yayılan bir alan. Her konunun geliştirilmesi, bilimsel ve sosyal ilerleme kat edilmesi ve bu kültürün yerleşmesi için bu tarz toplantıların önemi büyük. İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yapılacak bu tarz çalışmalar ile bir çok ülkeden daha iyi bir konuma gelebileceğimize inanıyorum. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi olarak bu alanda yapılan her çalışmanın bir paydaşı olmaktan da büyük gurur duyuyoruz.”

İBB İSG Müdürü Süleyman Bakan; “İSG Çalışmalarının Amacı İnsanı ve İnsanla Ortaya Çıkan Değerleri Korumaktır”

İBB İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Süleyman Bakan da sempozyum açılışında bir konuşma yaparak gelişme ve kalkınma da insan ögesine dikkat çekti.  Bütün bilim dallarında olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliğinde de sürekli öğrenme ve gelişim kaçınılmazdır, diyen Süleyman Bakan;  “Kendi varlığının farkında olan insan ancak öğrenerek kendini yenileyebilir, çevresini geliştirebilir.  İş sağlığı ve Güvenliği anlamında yapılan çalışmanın bütünsel olarak bakıldığında ulaşılan anlamı; başarı hedefidir. Bu hedefte çalışma şartlarının iyileştirilerek insanın ve insanla ortaya çıkan değerlerin korunmasıdır”, vurgulamalarını yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin KURT; “6331 Sayılı İSG Kanunu Avrupa Birliği Standartlarının Üzerindedir.”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin KURT da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Yeni Yüzyıl Üniversitesi ortaklığında gerçekleşen İBB İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri Sempozyumunun açılışında bir konuşma yaptı.  Eğitici içerikte toplantı, seminer, sempozyum gibi faaliyetlerin yapılmasının başarı olduğu gibi bu mecranın sürdürülebilir olması daha büyük başarıdır diyen Kurt,  alana özel eğitim çalışmaları dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü ile İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesini tebrik etti.

Toplum tüm katmanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü Oluşturabilmeliyiz

İş kazaları ve meslek hastalıkları hem ülkemizde hem de dünyada çalışma hayatının en büyük problemlerinden biridir, ifadesini kullanan Burhanettin Kurt; Bu problemle başa çıkabilmek için toplumun tüm katmanlarında bir güvenlik kültürü oluşturabilmek iş sağlığı ve güvenliği bilinci oluşturabilmek hepimizin hem fikir olduğu bir konudur, işaretlemesinde bulundu.  İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşabilmesi için yasal bir alt yapının hazırlanmış olması gerekliliğinin altını çizen Burhanettin Kurt; sözlerini şöyle sürdürdü:  “Ülkemizde gerek Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze gerekse Avrupa Birliği Üyelik Süreci sonucunda gerçekleştirilen faaliyetlerle birlikte 2012 yılında alana özel 7 yıllık bir çalışma sonucu 6331 sayılı kanun yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile işçi memur sözleşmeli gibi ayrımlar bir kenara koyularak tüm çalışanlar güvence altına alınmıştır. AB raporlarında da geçtiği üzere bu kanun Avrupa Birliği standartlarının da üzerinde bir içeriğe sahip. Bununla birlikte uygulamaya baktığımız zaman istediğimiz sonuçları alamadığımızı görüyoruz. Bunun en önemli nedenin de güvenlik kültürü ve bilincinin toplumumuzda tam olarak oluşmadığıdır.  Bu bilincin ve kültürün yerleşmesiyle istenilen sonuçları alacağımıza inanıyoruz.”

Akademisyenler ve Sektör Profesyonelleri Her Oturumda Farklı Bir Konuya Işık Tuttu.

Sabah saat: 9.00’dan başlayan ve akşam 17.00’a kadar  süren  İBB İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri Sempozyumu üç oturum halinde gerçekleştirildi.  Prof. Dr. Cüneyt Ulutin’in oturum başkanlığını yaptığı ilk oturumda İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Lütfi İNCİROĞLU “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uygulanması”; Avukat Bahar Sür, “İşverenlerin İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden Hukuki Sorumluluğu”; Alp Timurhan Çevik ise “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yazılım Teknolojileri” içerikli sunu gerçekleştirdi. Sempozyumun öğleden sonra ayağında gerçekleştirilen ikinci oturumuna Prof. Dr. Ersi Kalfaoğlu oturum başkanlığı yaptı. İkinci oturumda İBB İSG Müdür Yardımcısı Hakan Farımaz “İSG’de AR-GE ve İnovasyon-İBB Vizyonu başlıklı sunu yaparken Yankı Akademi Genel Müdür Yardımcısı Alparslan Yılmaz “Etiketle-Kilitle-Emniyete Al- Dene”  başlıklı bir sunu gerçekleştirdi. Oturumun son sunusunu ise Doğa HSE Group adına Merve Bozdemir “Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi” başlığıyla gerçekleştirdi. Prof. Dr. Gönül Kunt Kandemir’in son oturumun başkanlığını yaptığı sempozyumda Prof. Dr. Hulusi Acar Tarım ve Orman İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği konulu bir sunu yaparken “Tarım sektöründe kayıt dışı çalışanlardan kaynaklanan ölçüm ve veri yetersizliğine vurgu yaptı. Özel sektör de yöneticilik yapan Birol Temel ise İSG’de iki farklı firmanın insan kaynakları uygulamalarının mukayesesi konulu bir sunu gerçekleştirerek Amerikan ve Japon Ekolü’nün iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına yaklaşımını değerlendirdi. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Araştırma Görevlisi Tolga Barışık’ın son sunuyu yaptığı sempozyumda “Kule Vinçlerde İSG Uygulamaları ve Makina Tabanlı Risk Değerlendirme Çalışmaları”  ele alındı. Her oturum sonunda konuşmacılara sempozyuma yapmış olduğu katkılar sonunda plaket takdim edildi. Sempozyum sonunda ise hatıra fotoğrafı çektirildi.

İBB, Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmalarıyla Yerel Yönetimlere Örnek Oluyor.

2015 yılından günümüze İş Sağlığı ve Güvenliğin Kültürünün İstanbul ve ülkemizde yaygınlaştırılması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi seminer, sempozyum, kongre ve İSG günleri gibi ulusal ve uluslar arası organizasyonlar düzenledi. Periyodik olarak  gerçekleştirilen İSG etkinlikleri kapsamında 10 Bin 160 kişinin katılımı ve farkındalık kazanması sağlandı. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri kapsamında 40 Bin 879 İBB çalışanına eğitim verildi. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen seminer ve kongrelerde edinilen bilgi ve tecrübeler yazılı hale getirilerek Türkiye genelinde yerel yönetimler ve üniversitelerle  paylaşıldı.