İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iş sağlığı ve güvenliğinde önleyici ve bilinçlendirici çalışmalara devam ediyor.

Hızla gelişen ve değişen endüstriyel yaşamın taşıyıcı ögelerinden olan laboratuvar uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği için her geçen gün büyük önem kazanıyor. Laboratuvar ortamlarıyla, kimyasalların saklandığı depolarda iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin gerekli koşulların sağlanmasının önemi ve olası tehlike/risklere karşı proaktif yaklaşımla gerekli tedbirlerin önceden alınabilmesi amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü Yıldız Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa “Kimyasallar ve Laboratuvar Güvenliği” konulu bir sempozyum düzenledi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsünde gerçekleşen ve yaklaşık 350 kişinin takip ettiği sempozyuma, sektör profesyonelleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Süleyman BAKAN; “Kullanıma sunulan tüm mal ve hizmetler, insanlık için çalışanlar eliyle üretilmektedir”

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan İBB İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Süleyman Bakan; ürünlerin, fikirlerin, kültürlerin her geçen gün daha da hızlı bütünleştiği dünyamızda insanların ihtiyaçları da çeşitlenmektedir, dedi.  Artan mal ve hizmet talebine mukabil  atıkların da ortaya çıktığını vurgulayan Bakan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı. “Sürekli hatırlamamız gereken ilkelerden biri şudur ki; kullanıma sunulan tüm mal ve hizmetler insanlık için çalışanlar eliyle üretilmektedir. İlgili süreçte çalışanların sağlık ve güvenliği ve çevrenin korunması büyük önem arz etmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren çevre ve yakıt analizi, malzeme analizi sağlık ve Hıfzıssıhha laboratuvarı bulunmaktadır. İlgili merkezler belediyemizin yetki alanlarında yürütülen iş ve işlemlerle İstanbul Halkına sağlıklı güvenli  hizmet ulaştırmaktayız.”

Prof. Dr. Göksal AĞARGÜN “ Yıldız Teknik Üniversitesi olarak KAIZEN sistemi dahilinde sürekli eğitimi ön sıraya koymaktayız”

Sempozyumun ikinci konuşmasını gerçekleştiren Yıldız Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Göksal AĞARGÜN de sempozyum temasının laboratuvar güvenliği olması etkinliğinin önemini hem kamu hem özel sektör hem de akademik dünya için ayrıca arttırmaktadır, dedi. Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsünde yüzlerce laboratuvar olduğuna değinen AĞARGÜN: “Bu kadar çeşitli sayıda laboratuvar, araştırmacı ve öğrencilerin bir araya geldiği ekosistemde muhtemelen risklerin yönetimi önem kazanmaktadır. Bu amaçla kaizen yaklaşımı çerçevesinde sürekli eğitimi en ön sıraya almaktayız. Bugün gerçekleştirdiğimiz bu etkinlik böyle bir hassasiyetin yaklaşımın göstergesidir”, açıklamalarını yaptı.

İki oturum şeklinde gerçekleşen sempozyumun ilk oturumuna konuşmacı olarak Prof. Dr. Çiğdem YOLAÇAN, Yüksek Kimya mühendisi Özlem ÖZKILIÇ, İBB Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü’nden Yüksek Kimyager H. Özlem ERSAN ERUŞ katıldı.

Yüksek Kimya Kimya Mühendisi  Özlem ÖZKILIÇ; “Kimyasallarla Şaka Olmaz”

“Sempozyumda Kimya Fabrikalarında Yaşanmış Kazalar ve İş Güvenliği” Konulu konuşma yapan Yüksek Kimya Mühendisi Özlem ÖZKILIÇ, kimyasalların kötü laboratuvar ve ortam koşullarında bulundurulmasından kaynaklanan kazalardan örnekler vererek şu işaretlemeleri yaptı: “Kimyasallarla çalışmak kesinlikle şaka konusu değil. Mutlaka fabrika içerisinde gerekli tehditlerin risk değerlendirmesi çerçevesinde tespit edilmesi, gerekliyse mevzuattaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve hiçbir şekilde tehdide mahal vermeden çalışmak, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlamak gerekiyor.”

Özlem ERSAN ERUŞ; “Kimyasallarla Yapılan Çalışmalar Mümkün Olan En Az Sayıda Personelle Yapılmalıdır”

“Analiz laboratuvarlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Atık Yönetimi” Konulu bir konuşma yapan İBB Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğü Uzmanı H. Özlem ERSAN ERUŞ da laboratuvar güvenliğinin laboratuvar ve ekipman bazında alınması gereken önlemler başlığıyla;  analiz bazında alınan önlemler, kimyasallar bazında alınması gerekilen önlemler, kişisel önlemler ve atık yönetimi konularında koruyucu önleyici önlemler hakkında bilgiler aktardı. Kimyasallarla yapılan çalışmaların mümkün olan en az sayıda personel ile yapılması gerektiğinin altını çizen ERSAN ERUŞ; “Özellikle yüksek risk taşıyan kimyasallarla yapılan çalışmalarda personel arası haberleşme ve gözetim çok önemlidir”, dedi.

Çevre Laboratuvarlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ile Laboratuvarlarda Göz Koruma Teknikleri gündemiyle gerçekleşen sempozyumun ikinci oturumuna ise konuşmacı olarak Öğretim Görevlisi Hakan FARIMAZ, İBB İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Yüksek Çevre Mühendisi Onur TAŞKINOĞLU ve Jeoloji Mühendisi Göktuğ GÜL katıldı.

Onur TAŞKINOĞLU; “Kimyasallar En Önemli Yangın Yüküdür”

İkinci oturumun ilk konuşmasını yapan İBB İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü Yüksek Çevre Mühendisi Onur TAŞKINOĞLU, Çevre Laboratuvarlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Konulu bir konuşma gerçekleştirdi. Kimyasalların doğru ve güvenli taşınması, depolanması, kullanımı ile atık yönetimi ayrı ayrı detaylı ele alınmalıdır diyen TAŞKINOĞLU, çalışanların kimyasallarla çalışma konusunda alacakları eğitimlerle laboratuvar kültürü edinmesinin sağlanması çok önemlidir, ifadelerini kullandı. Kimyasalların en önemli yangın yükü olduğunu kaydeden Onur TAŞKINOĞLU, eğitimlerle düzenli olarak laboratuvar çalışanları kontrol edilmeli, bilgilendirme konusunda eksik nokta bırakılmamalıdır, vurgusunu yaptı. Oturumun son konuşmasını yapan Jeoloji Mühendisi Göktuğ GÜL’de laboratuvar ortamında en önemli organlardan birinin göz olduğunu ifade ederek gözün uçucu, kimyasal gibi dış etkenlerden nasıl korunacağına ilişkin bilgiler aktardı.

İBB, Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmalarıyla Yerel Yönetimlere Örnek Oluyor.

2015 yılından günümüze İş Sağlığı ve Güvenliğin Kültürünün İstanbul ve ülkemizde yaygınlaştırılması amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi seminer, sempozyum, kongre ve İSG günleri gibi ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenledi. Periyodik olarak  gerçekleştirilen İSG etkinlikleri kapsamında 10 Bin 160 kişinin katılımı ve farkındalık kazanması sağlandı. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri kapsamında 40 Bin 879 İBB çalışanına eğitim verildi. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen seminer ve kongrelerde edinilen bilgi ve tecrübeler yazılı hale getirilerek Türkiye genelinde yerel yönetimler ve üniversitelerle  paylaşıldı.