İBB Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri “Ana Baba Okulu” Projesi

Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri, Belediye personeline yönelik olarak “Ana Baba Okulu” eğitim seminerleri düzenliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sağlık ve Hıfzısıhha Müdürlüğü, aile içi sorunların başında gelen iletişim problemlerinin minimuma indirilmesi amacıyla “Ana Baba Okulu” projesi başlattı.

Projeyle, aile bireylerinin aralarında daha sağlıklı iletişim kurmaları hedeflenmektedir.

ana_baba_okulu2

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, koruyucu halk sağlığı çalışmaları kapsamında yürüttüğü eğitim seminerlerine bir yenisini daha ekledi. Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Psikolojik Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri, Belediye personeline yönelik olarak “Ana Baba Okulu” eğitim seminerleri düzenliyor.

ana_baba_okulu3

Eğitimlerle, toplumun temel yapısını oluşturan aile kurumu içerisindeki, çocuk-ebeveyn ilişkilerini geliştirmek ve aralarındaki iletişimi güçlendirmek hedeflenmektedir. Ayrıca ebeveynleri, çocukların gelişimsel dönemleri, farklı ebeveyn tutumları ve bu tutumların çocuklar üzerindeki etkisi hakkında daha sağlıklı bilgilendirme amaçlanmaktadır.

ana_baba_okulu4

Seminerde her çocukluk döneminin farklı gelişimsel özellikleri bulunması ve o döneme ait ortak sorunların olması göz önünde bulundurularak ilk çocukluk, son çocukluk ve ergenlik olmak üzere üç farklı grup çalışması yapılmaktadır.

Bu sayede ortak özellik ve sorunlara sahip ebeveynlerin bilgilendirilmesi, soru işaretlerinin giderilmesi, çocuklarıyla çözmekte zorlandıkları sorunlar konusunda katkı sağlanması ve aynı zaman da katılımcıların bir ebeveyn olarak davranışları hakkında farkındalık kazandırılması ve ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.