Tarih              : 06.12.2017-07.12.2017

Saat               : 09.30 – 18.00

Adres             : İSTANBUL HİLTON BOSPHORUS KONGRE MERKEZİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, dünyanın dört bir coğrafyasından  ülkeyi  Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi’nde((INTERNATIONAL OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY CONGRESS – IOHSC2017) İstanbul’da buluşturacak.

Dünya metropollerine öncü belediyecilik anlayışı ile sağlıktan sosyal hizmetlere erişilebilirlikten alt yapıya, mimariden kültür sanata bir dünya başkenti olma yönünde öne çıkan İstanbul, bu kez 6-7 Aralık 2017 tarihlerinde düzenlenecek  Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ile uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapacak.

Dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan ülkelerden  sivil toplum kuruluşu temsilcileri,  iş sağlığı ve güvenliği uzmanları,   akademisyenler, sektör profesyonelleri ve bürokratların takip edeceği  “Uluslararası İş Sağlığı Ve Güvenliği Kongresi’ne (Internatıonal Occupatıonal Health And Safety Congress)-IOHSC2017” 2000 kişilik bir katılımın olması ön görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü’nün evsahipliğinde düzenlenecek olan kongre;  çalışma hayatında ve toplumda iş sağlığı ve güvenliği kültürü ile farkındalığının yaygınlaştırılmasını, iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılmasını, üretim kayıplarının ve bu kayıpların ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesini hedefliyor.

İnsanı merkez alan ve çalışma hayatındaki bireyin çalışma koşulları ile yaşam  kalitesini arttırmayı amaçlayan “Uluslararası İş Sağlığı Ve Güvenliği Kongresi (Internatıonal Occupatıonal Health And Safety Congress)-IOHSC2017”, İstanbul Hilton Bosphorus Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi,   “İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri”, “Kamu – Özel ve Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği”,  “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kültür ve Farkındalık”, “Çalışan Güvenliği” İle “Çalışan Sağlığı” konularını ana başlıklar ve alt başlıklar olmak kaydıyla mevcut yerel, küresel sorunları kısa ve uzun vadede çözme, iyileştirme ve sürdürülebilir çözümler çerçevesinde ele alacak.

Merkezi ve yerel yönetim uygulamaları, yönetim sistemleri, çalışan sağlığı, hukuk, teknik, uygulanabilir ve sürdürülebilir iş modelleri, yürürlükteki mevzuat, uluslararası standartların uygulanması gibi alt ve temel başlıklarla, detaylı ve kapsamlı bir kimlik kazanacak olan kongre; alana özel çalışma yapan tüm tarafları, profesyonelleri İstanbul’da buluşturacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından “Öncü Dünya Metropolü Vizyonu”yla gerçekleştirilen organizasyon; 33 farklı oturum halinde düzenlenerek yurt içi ve yurt dışından 300’e yakın akademisyeni bir araya getirecek. 2 gün boyunca sürecek kongre; rektör, dekan ve öğretim görevlilerinden oluşan 25 oturum başkanının rehberliğinde büyük bir bilgi paylaşımı ve etkileşime ev sahipliği yapacak. Kongrede 80 çağrılı konuşmacı tarafından  87 akademik sözlü bildiri  ve   80 akademik poster sunulacak.

Dünyanın farklı coğrafyalarından ülkelerin iş sağlığı ve güvenliği üzerine  yapmış olduğu çalışmaların  değerlendirileceği kongre,   farklı başlıktaki sunular, görüş alışverişi ve işbirlikleri  ile küresel bir vizyonda  tecrübe paylaşımına imkan tanıyacak. Ayrıca her bir oturum, akademik sunular, poster, bildiri, video sunu ve soru cevap bölümleriyle desteklenecek.

Kongre süresince iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli eğitimler, etkinlikler ve aktiviteler düzenlenerek katılımcıların kongreden maksimum düzeyde kazanımla ayrılması kongrenin amaçları arasında yer alıyor.