İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB), iş sağlığı ve güvenliğinde önleyici ve bilinçlendirici çalışmalarına devam ediyor.

Özel sektör ve kamudan toplumun her kesimiyle etkileşim ve koordinasyon halinde hareket ederek iş sağlığı ve güvenliği kültürünün tabana yayılması ve benimsenme amacıyla faaliyetlerini sürdüren İBB Sağlık Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü, “17. İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu”nu Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü Oditoryumu’nda gerçekleştirdi.

Sempozyuma İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit,  Yıldız Teknik Üniversitesi(YTÜ) Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin ile  çok sayıda akademisyen, öğrenci ve alana özel çalışma yapan yaklaşık 500 profesyonel katıldı.

Sabah iki ve öğleden sonra iki olmak üzere toplamda 4 oturum olarak düzenlenen sempozyumda “Hukuk ve İş Sağlığı Güvenliği”, “Atık Yönetiminde İş Sağlığı ve Güvenliği”, Periyodik Muayene ve Ölçümlerde İş Sağlığı ve Güvenliği” ile “İş Sağlığı ve Güvenliği’nde Yenilikçi Uygulamalar” başlıkları oturumlarda ayrı ayrı ele alındı.  Sempozyuma konuşmacı olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Gülçin Çivi Bilir,  YTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurettin Umurkan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdem Özdemir, İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Prof. Dr. Fuat Alarçin, Önder Akademi Eğitim Görevlisi  Emekli İş Başmüfettişi Özlem Özkılıç, YTÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Gökçe Sönmez, Dr. Bektaş Karakale, İSTAÇ A.Ş. Endüstriyel Atık İşletme Yöneticisi Ömer Yıldırım,  YTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Ertan Arslankaya, İSGÜM, İstanbul Bölge Laboratuvar Müdürü Zekiye Karakaya, Türk Loydu Endüstri Hizmet Bölge Müdürü Hasan Müftüoğlu, Teknik Denetim Genel Müdürü Ali Acar, CEDA KES Kurucusu Hakan Çubukçu, ARASCO Kurucusu Cem Cemal Yalçıner, İBB İSG Uzmanı Barış Kuzucu, YTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü Araştırma Görevlisi Nazlı Gülüm Mutlu ile Dracolex Kurucusu Volkan Bilenler katıldı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit; Türkiye Büyüme Hedefinde Olan Ülkelere Model Olmaktadır.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Nihat Macit; ülkemiz sahip olduğu nüfus, coğrafi konum ve tarihsel mirası ile dünyanın hayranlıkla izlediği büyük bir ülke konumunda olduğunu vurgulayarak konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:  “Kendini yenileyen dinamik genç nüfusumuzla çalışkan üretmeyi seven insanımızla,  ülkemiz bütün dünya ekonomilerine örnek olan büyük bir gelişme göstermektedir. Geçtiğimiz yılın büyüme rakamları itibarıyla ülkemiz %7.4 büyüyerek Dünya’nın en hızlı büyüyen ekonomisi olmuştur. Bu yönüyle büyüme hedefinde olan ülkelere de ülkemiz moral ve model olmaktadır.  Ülkemizin her alanda gerçekleştirmiş olduğu atılımlar ve büyüme, iş sağlığı ve güvenliği kavramını öne çıkartmıştır. Bu alanda merkezi hükümet tarafından son 15 yılda önemli hukuki sosyal düzenlemeler yapılarak ülkemiz insanının iş sağlığı ve güvenliğini güvence altına alınmaya çalışmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonel Bir Yönetim Anlayışının Göstergesidir.

İş sağlığı ve Güvenliğinin profesyonel bir yönetim anlayışının göstergesi olduğunu ifade eden Nihat Macit, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları verimliliktir, ifadelerini kullandı.   İş Yerlerinde Meydana Gelen Kaza ve Sağlıksız Koşullara değinen Nihat Macit işletme verimliliği açısından da ayrıca şu işaretlemeleri yaptı; Sağlıksız iş yerleri ve sağlıksız çalışma koşulları;  İş Günü Kayıplarından, bakım onarım masraflarına, ham madde malzeme kayıplarından sağlık harcamalarına, tazminatlardan üretim kaybına değin pek çok maliyete ve verimsizliğe neden olur.  İş sağlığı ve güvenliği koşullarının olmadığı bir ortamda  ekonomik refah ve sağlıklı bir üretkenlik sağlanamaz. Bu yönüyle iş sağlığı ve güvenliği bir toplumun adeta geleceği ekonomisinin de sigortasıdır.”

YTÜ Rektörü Bahri Şahin; “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Her Kurum Özeleştiri Yapmalıdır”

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin de sempozyum açılışında bir konuşma yaparak İş Sağlığı ve Güvenliği alanında Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans ile Doktora eğitim programlarının olduğunu kaydetti. Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemi ve Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki kalkınma hamlelerine büyük destek sağladığını ifade eden Bahri Şahin konuşmasını şöyle sürdürdü: “Her kurum her yapı, iş sağlığı güvenliği çalışmalarına öz eleştiriyle yaklaşması ve kendini olduğu gibi gerçekçi görmesi gerek. Biz, iş sağlığı ve güvenliği olarak nerede olduğumuzu bilmezsek, kendimizi gerçekçi şekilde anlayamaz ve yanlış hedefler koyarız. Stratejik hedeflerimiz de doğru olmaz.  Dolayısıyla bütün kurumlar ilk önce bu öz eleştiriyle işe başlamalılar.

Ülkemizin En Önemli İhtiyacı; Kaliteli, Kalifiye İnsan İhtiyacıdır.

Konuşmasında Türkiye’nin geleceğine ve gelişmesine rutinin ötesinde bir katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Bahri Şahin; İnsana yönelik yatırımlar yapmalıyız, dedi.  Kaliteli kalifiye insan sıkıntısının giderilmesi için çalışmalar yaptıklarına değinen Bahri Şahin açıklamalarına şöyle devam etti:  “Eğer kaliteli kalifiye insan yetiştiremezseniz, sürdürülebilir bir kalkınma sağlayamazsınız. Her şey bir rüzgar gibi gelip geçici olur. Bugün Yıldız Teknik Üniversitesi olarak insanımıza yatırım yapıyoruz ve Türkiye’nin en büyük Teknopark’ına sahibiz. Teknoparkımız içinde 367 firma faaliyet gösteriyor. Amerika’da silikon vadisinde de bir firmamız var. Burada başarılı olan çalışmaları oraya taşıyor; başarılı olan ürün, fikir, proje ve çalışmaları satmayı amaçlıyoruz. Bu teknoparkımızda iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hazırlanan yazılımlar da var. Onlarla da iş birliği yapmak çok önemli. İş sağlığı ve güvenliği anlamında üniversitelerin sunmuş olduğu bu olanaklardan faydalanmak gerekli.”

İBB, 400 Lokasyonda 40 Bin Alt İşveren Personeline İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları Gerçekleştiriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş sağlığı ve güvenliği kültürünün toplumumuz tarafından benimsenmesi, önleyici çalışmalarla olası kazaların ve hastalıkların önüne geçilmesi için geniş yelpazede rehberlik ve farkındalık çalışmaları sürdürüyor. 2017 yılında İstanbul’da “Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi”nin de ev sahipliği de  yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi;  İş sağlığı ve güvenliği kapsamında İBB bünyesinde,   400 lokasyonda  103 şube müdürlüğü, 14.000 kadrolu personel,  40.000 alt işveren  çalışanına yönelik “iş sağlığı ve güvenliği” çalışmaları  gerçekleştiriyor.

Toplumun her kesimiyle işbirliği ve koordinasyon halinde gerçekleştirilen sempozyumlardan 17.si Yıldız Teknik Üniversitesi’nde düzenlendi. Daha önce kamu ve özel sektörden çok sayıda profesyoneli bir araya getiren İBB  İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumları; akademik çevre, meslek profesyonelleri ve yerel yönetimden çalışanlara mesleki anlamda tecrübe paylaşımı imkanı tanırken, işbirliği olanaklarına da katkı sağlıyor.