İstanbul Büyükşehir Belediyesi, engelli hizmetlerini bilimsel bir yaklaşımla geliştirmek ve çağın gerektirdiği şekilde engellilikle ilgili hizmet çözümlerini ortaya koyabilmek amacıyla İstanbul Üniversitesi ile işbirliğinde Engellilik Araştırmaları Konferansı düzenliyor.

15-16 Kasım tarihlerinde organize edilecek “Dünden Bugüne Engellilik ve Engellilik Araştırmaları Konferansı” İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak.

Dünden Bugüne Engelliliğe Dair Her şey…

“Dünden Bugüne Engellilik” temasıyla düzenlenen konferansta “Engellilik Tarihi”, “Tıptaki Gelişmeler”, “Asistif Teknolojiler”, “Özel Eğitim”, “Sanat ve Engellilik”, “Erişilebilirlik ve Evrensel Tasarım”, “Kamu Yönetimi ve Sosyal Politikalar”, “Sivil Toplum Hareketleri ve Aktivizm”, “Önyargılar ve Ayrımcılık”, “Engellilik ve Göç” konu başlıklarında oturumlar düzenlenecek. Genel anlamıyla tarihsel süreç içinde engellilik, engelli bireyin toplumda yeri,  engelli ve  kültür, engelli ve sanat, engelli ve istihdam, engelliye sağlanan destekler ile zamana göre evrilen engelli hizmetlerinin her yönüyle masaya yatırılacağı konferansta engelliliğin tarihini ve sosyo-kültürel süreçlerini inceleyen araştırma ve bildiriler sunulacak.

Konferans Sonuçları Yarına Işık Tutacak

“Dünden Bugüne Engellilik ve Engellilik Araştırmaları Konferansı”nda düzenlenen oturum, sunulan bildiri ve çalışmaların özetleri elektronik kitap olarak yayınlanacak. Çalışmaların kapsamına göre seçilen bazı bildirilerin tam metni ise konferans sonrasında yazılı olarak basılacak. Engelliliğe ilişkin düzenlenen her oturum sonuçları, bildiri ve sunularla birlikte basılı ve dijital olarak yayınlanarak geleceğe ışık tutulacak.

Osmanlı Arşivleri’nden Dünden Bugüne Engellilik Sergisi; “25 Özel Belge”

Konferans kapsamında; 1500’lerden 1900’lü yılların başına kadar uzanan, engellilik konusundaki 10 bin adet Osmanlı Arşiv belgesinden en iyi 25 örnek belge de sergilenecek. Osmanlı döneminde engellilerin istihdamı, topluma kazandırılmaları ve sosyal hakları ile görme, işitme ve konuşma engelli bireylerin aldıkları eğitimi konu alan  günümüze ışık tutacak belgeler; Tarih’in  farklı kütüphane ve arşivlerden derlenmiş olarak bu sergide gün yüzüne çıkacak, engellilik kavramı ve engelli hizmetlerinin gelişimine ilişkin ziyaretçilere bir bakış kazandıracak.

Akademik Tabanlı 15 Atölye Çalışması Engellilik Hizmetlerine Işık Tutacak

Konferans süresince Hippoterapi Atölyesi, Dans Atölyesi, Turizm ve Beslenme Atölyesi, Spor Atölyesi, Engelsiz Seramik Atölyesi, ABA Terapi Atölyesi, Bağımsız Hareket Atölyesi, Trafikte Haklarım Atölyesi, Cinsel Eğitim Atölyesi, Resim Atölyesi, Medyada Algı Atölyesi, Kapsayıcı Eğitim Atölyesi, İşaret Dili Atölyesi, Ritm Atölyesi, Evrensel Tasarım Atölyesi kapılarını, akademisyenlere, sektör profesyonellerine, öğrencilere açık tutacak.  Kocaeli Üniversitesinden İstanbul Teknik Üniversitesine, Marmara Üniversitesinden İstanbul Üniversitesine Özel Üniversitelerden  alan profesyonellerine değin 15 ayrı kategoride gerçekleştirilecek atölye uygulamaları  günümüzün en ileri eğitim, rehabilitasyon,  sanat uygulamalarını deneyimleme ve gözlemleme imkanı sunacak.

Mültecilik, Yüksek Öğrenim ve Fırsat Eşitliği’de Konferans Konuları Arasında  

‘Geleceği Geri Ver”; Uluslararası göç ve engellilik konusunda Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD), British Council, Campus France ve Nuffic tarafından HOPES Projesi’nin hibe kapsamının parçası olarak İstanbul Üniversitesi’nde yürütülmekte olan “Suriyeli Öğrencilerin Yükseköğretim Sistemindeki Engellilik Temelli Deneyimleri (UDİSES) Projesi” de konferans kapsamındaki panellerde gündeme getirilerek, uluslararası göç olgusuna Türkiye deneyimini katılımcılarla paylaşma olanağı yaratacak.