İstanbul Büyükşehir Belediyesi, işyeri hekimlerine yönelik mesleki ve teknik konularda güncelleme eğitimleri düzenledi.

İBB İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü ve Eğitim Müdürlüğü Katkılarıyla, Marmara Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi(MÜSEM) işbirliğiyle düzenlenen eğitim programı 4 gün sürdü. İBB bünyesinde ve İBB’ ye bağlı çalışan işyeri hekimlerine yönelik düzenlenen eğitimler İBB Kasımpaşa Ek Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.

Geniş bir katılımın gözlendiği eğitim programına İSKİ, KİPTAŞ, İSTAÇ, BİMTAŞ şirketlerinde görev yapan hekimler de katılım gösterdi.

Akademisyenler Mesleki, Gelişme ve Yeni Uygulamalar Hakkında Hekimleri Bilgilendirdi. 

4 gün süren eğitim programında  “EKG Çekimi ve Uygulamada Sorunlar, EKG Olgu Tartışması ve EKG”,  “Mesleksel Akciğer Hastalıkları, Akciğer Grafisi Okuma ve Spirometri (Solunum Fonksiyon Testi) Değerlendirme”, “Kronik Koroner Arter Hastalığında Tedavi ve Takip”, “Hipertansiyonda Tedavi ve Takip, Kronik Kalp Yetersizliğinde Tedavi ve Takip”, “Kas ve Denge Muayeneleri”,  “Meslek Hastalıkları ve İş Hastalığı Açısından Kas Hastalıklarının Değerlendirilmesi”, “Ergonomi ve İş Güvenliği”, “İşitmenin Değerlendirilmesi ve Saf Ses Odiometri Testi”,  “Kimyasal Risk Etmenlerinin Neden Olduğu Meslek Hastalıkları”, “Güncel Ortam Ölçüm Analizleri, Güncel Laboratuvar Analizleri”, “İş Ortamında Kronik Hastalıkların Yönetimi”, “Psikososyal Riskler ve Mobbing Türleri”, “Çalışanlarda Dermatolojik Etkilenme” “Mesleki Dolaşım Sistemi Hastalıkları” “İş Sağlığında Bağışıklama”, “Göz Muayeneleri” “Akılcı İlaç Kullanımı ve İlaç Güvenliği” başlıklarında iş yeri hekimleri ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına uygulamalı eğitimler gösterildi. Geniş yelpazede düzenlenen eğitim programına; Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Akademisyenlerinden Prof. Dr. Ali Serdar Fak,  Prof. Dr. Sait Karakurt, Prof. Dr. Kadriye Ağan, Uzman Dr. Gülin Sunter, Prof. Dr. Hakan Gündüz, Prof. Dr. Çağlar Batman, Prof. Dr. Yaşar Keskin, Prof. Dr. Volkan Topçuoğlu, Prof. Dr. Tülin Ergun, Prof. Dr. Lütfiye Mülazımoğlu, Prof. Dr. Özlem Şahin, Prof. Dr. Ahmet Akıcı ile Yoğun Bakım Hemşiresi Berrin Cankurtaran, eğitmen olarak katıldı.

Eğitim Sonunda Genel Değerlendirme Yapıldı.

İş yeri hekimlerine yönelik dört gün süren uygulamalı eğitimlerin sonunda eğitime katılan işyeri hekim ve uzmanlarca genel bir değerlendirme yapıldı. 4 gün boyunca düzenlenen eğitimler, istişarelerin ve fikir alış verişlerinin ardından sona erdi.

İBB Tarafından Yaklaşık 15 Bin Kişiye Bilinçlendirme Yapıldı.

İBB’nin titizlikle üzerinde durduğu iş sağlığı ve güvenliği kültürünün toplumumuzda yaygınlaşması, iş sağlığı ve güvenliği konusunda mesleki farkındalığın oluşabilmesi amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bilinçlendirme toplantıları, seminer ve sempozyumlar düzenliyor. İBB Sağlık Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü tarafından günümüze kadar 15 Bin kişiye  mesleki bilinçlendirme yapıldı.