Tarih              : 13.12.2018 – 15.12.2018

Saat               : 09.30 – 18.00

Adres             : Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, küresel bir organizasyona daha imza atarak,  dünyanın farklı coğrafyalarından ülkeleri “IOHS Expo Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi – Fuarı’nda buluşturacak.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile sağlıktan sosyal hizmetlere, kültür sanattan çevre yönetimine, spordan siyasete, erişilebilirlikten kentsel tasarıma, ulaşım sistemlerinden akademik çalışmalara sosyoekonomik yaşamın her kesimini kuşatan ve destekleyen hizmetlerle ulusal düzeyde yerel yönetimlere öncü;  küresel ölçekte model bir metropol yönetimine sahip İstanbul Büyükşehir Belediyesi; bu kez 13-15 Aralık tarihlerinde düzenleyeceği 2. IOHS Expo Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi – Fuarı ile büyük bir organizasyona ev sahipliği yapacak.

Geçmişten günümüze insanlığın olumlu yönde değişim ihtiyacı ve gelişmesine atfen “Değişim Artı” teması ile tertip edilecek fuara dünyanın farklı coğrafyalarında yer alan ülkelerin sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden üst düzey bürokratlarına, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından alana özel çalışma yapan akademisyenlere, sektörel faaliyet gösteren firmalardan özel sektör uzman ve yöneticilerine, öğrencilerden yerel yönetim uzmanları ve kamunun çeşitli kademelerinden çalışanlarına kadar geniş bir alanda iş sağlığı ve güvenliğine dair her kesimi buluşturacak “IOHS Expo Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi – Fuarı”na yoğun bir katılımın olması bekleniyor.

“Değişim Artı” Teması Çerçevesinde Yeni Çözümler Yeni Vizyonlar

Değişim artı teması çerçevesinde IOHS Expo Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi – Fuarı’nda ulusal ve uluslararası fark oluşturan iyi uygulama örnekleri sunulacakken,  gelişen teknoloji ile birlikte dijital dönüşümün getirdiği yenilikler katılımcılarla buluşacak.  Ayrıca organizasyon süresince gerçekleştirilen farklı etkinliklerle güvenli ve konforlu çalışma hayatı için yapılan faaliyetler değerlendirilecek, yenilikçi öneriler tartışılacak, sektörün geleceği açısından gençlerin önünü açacak fırsatlar masaya yatırılarak “Değişim Artı” teması çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliğinde uygulanabilir, uygulanmış olumlu örnekler katılımcılarla paylaşılacak.

Alana ilişkin Bilgi ve Tecrübeler Küresel Ölçekte Paylaşılacak

Küresel ölçekte metropol yönetimlerine ulusal ölçekte yerel yönetimlere, iş sağlığı ve güvenliği üzerine yeni anlayışlar yeni vizyonlar kazandıracak kongre, özel sektöre rehberlik edecek ve akademik dünya için yeni çalışmaların sunulmasına fırsat tanıyacak.  IOHS Expo Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi – Fuarı; Dünyanın farklı ülkelerinden alana özel çalışma yapan akademisyen, bürokrat ve profesyonelleri bir araya getirmesi açısından İş Sağlığı ve Güvenliğine dair her konuda önemli bir etkileşim, birikim ve paylaşıma ev sahipliği yapacak.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan IOHS Expo Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi – Fuarı’nda;  ülkemizde ve diğer ülkelerde mevzuatlar, standartlar, özel sektörde, kamuda ve yerel yönetimlerde iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, karşılaşılan zorluklar, tamamlanması gereken eksiklikler, çözüm önerileri, iyi uygulama örnekleri, yapılan bilimsel araştırmalar, gelişmeler, teknolojik ilerlemeler düzenlenecek farklı oturum ve yapılacak uygulamalarla paylaşılacak.

İnsanı Merkez Alan Anlayışta Sürdürülebilir Çözümler

İnsanı merkez alan ve çalışma hayatındaki bireyin çalışma koşulları ile yaşam kalitesini sürdürülebilir şekilde arttırmayı amaçlayan “IOHS Expo Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi – Fuarı – IOHSCEXPO2018” 13-15 Aralık 2018 tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

İş Sağlığı ve Güvenliğine Dair Her Konu;  Oturumlarda Ele Alınacak

İş sağlığı ve güvenliğinde hukuk, eğitim, kültür, dijital dönüşüm, meslek hastalıkları ve yerel yönetimlerde iş sağlığı ve güvenliği anlayışlarının ayrıntılı bir şekilde masaya yatırılacağı kongrede; “Hukuki Altyapı ve Denetimin İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarına Yansımaları”, “Gizli Küresel Salgın; Meslek Hastalıkları”, “İş Kazalarının Önlenmesinde Sonuç Alan Deneyimler ve İyi Uygulama Örnekleri”, “Dijital Dönüşümün İş Sağlığı ve Güvenliğine Etkileri”, “Yüksek Güvenlik Koşullarına Sahip İş Yerleri Tasarımı ve Güvenli Çalışma”, “Acil Durum Hazırlığı ve Uygulamaları”, “İş Sağlığı ve Güvenliğinde Modern Yaklaşımlar”, “Akıllı Üretim Çağında İş Ekipmanlarının Dönüşümleri”, “Kullanıcı Güvenliği ve Stratejileri”, “Yerel Yönetimlerde ve Kamuda İş Sağlığı ve Güvenliği Çözümleri”, “Çalışanlarda Psikolojik Motivasyon ve Ödüllendirme Sistemlerinin Performansa Yansımaları”, “İş yerinde Sağlık Yönetimi”, “İş Hijyeni ve Çalışanlarda Beslenme”, “Ergonomik Çalışma Yeri Düzenleme Uygulamaları”, “Güvenlik Kültürü ve Davranış Odaklı Güvenlik Yönetimi Uygulamaları”, “Yol Güvenliği Uygulamaları” başlıklarında iş sağlığı ve güvenliğine dair her türlü konu ele alınacak.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından toplumsal gelişim ve dönüşüm ekseninde; sağlıklı bir çalışma hayatından sağlıklı bir ekonomik ve sosyal büyümeye, sağlıklı bir toplumdan insanlık için küresel faydaya uzanan bir yelpazede iş sağlığı ve güvenliğinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçların tespiti ve bu ihtiyaçlara kalıcı sürdürülebilir çözümler bulmak kongrenin amaçları arasında yer alıyor.

Küresel ölçekte düzenlenecek kongreye 275 bildiri ve poster müracaatı yapılmış olup programda yurt içi ve yurtdışından 150’ye yakın akademisyen ve uzman görüşlerini paylaşacaklar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları Kristal Baret İle Taçlanacak

Kongre sonunda, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin araştırma, geliştirme,  uygulama yapan kamudan akademik dünyaya, özel sektörden yerel yönetimlere kadar her kesimden kişi,  kurum ve kuruluşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kristal Baret Adıyla düzenleyeceği ödül töreni ile onurlandırılacak. “Kristal Baret Ödülleri” çalışma hayatı ve insan sağlığı açısından kalıcı çözümlere ulaşılması için ilgili kesimlere  küresel bir motivasyon kazandıracak.  15 Aralık Cumartesi günü düzenlenecek “Kristal Baret Ödül Töreni”; İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek. İş Sağlığı ve Güvenliği alanına temas eden herkesin katılımının beklendiği tören; ayrıca düzenleniş felsefesine uygun olarak gelecek yıllarda ilgili disiplinler için iyi uygulama örneklerinin ortaya çıkması,  teşvik edilmesi  ve ödüllendirilmesine katkı sağlayacak.  Kristal Baret ödül töreninde Uluslararası Temsiliyet, Üniversite, İnovasyon, Kamu ve Özel Sektör, Medya, Finans ve Jüri Özel kategorilerinde ödüller verilecek.

Dünyanın farklı coğrafyalarından ülkelerin iş sağlığı ve güvenliği üzerine  yapmış olduğu çalışmaların  değerlendirileceği kongre,   farklı başlıktaki sunular, görüş alışverişi ve işbirlikleri  ile küresel bir vizyonda  tecrübe paylaşımına imkan tanıyacak. Ayrıca her bir oturum, akademik sunular, poster, bildiri, video sunu ve soru cevap bölümleriyle desteklenecek. Kongre süresince iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çeşitli eğitimler, etkinlikler, aktiviteler düzenlenerek katılımcıların kongreden en üst düzeyde yararlanarak ayrılması kongrenin amaçları arasında yer alıyor.