İBB’den Yerel Yönetimlere Model Olacak Dev Eser

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü (İSEM),  “Engelliler Yerel Hizmet Rehberi İSEM Modeli” kitabını hazırlayarak engelliler alanında örnek teşkil eden bir çalışmaya daha imza attı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Engelliler Müdürlüğü (İSEM) engellilere yönelik yapmış olduğu çalışmaları kitap haline getirerek dev bir esere imza attı.

Sahip olduğu yenilikçi anlayışı ve engellilerle ilgili hayata geçirdiği yeni projelerle kamuda öncü bir rol üstlenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü (İSEM),  Engelliler Yerel Hizmet Rehberi İSEM Modeli kitabını hazırlayarak engelliler alanında örnek teşkil eden bir çalışmaya daha imza attı.

18 Yıllık Çalışma Bu Kitapta Toplandı

Engelliler Müdürlüğü (İSEM), 18 yıllık birikimini “Engelliler Yerel Hizmet Rehberi İSEM Modeli ’’ kitabında topladı.Engelliler Müdürlüğü (İSEM), geçen yıllar içinde gerçekleştirdiği hizmetlerini Büyükşehir ve ilçe belediyelere ve sivil toplum kuruluşlarına örnek olması için Engelliler Yerel Hizmet Rehberi İSEM Modeli kitabında topladı.Kitap, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğünün 1994-2012 yılları arasında 18 yıllık alan çalışması birikiminin sonucu olarak ortaya çıktı.

İBB Engelliler Müdürlüğü (İSEM)’in engellilere yönelik yapmış olduğu örnek çalışmaların Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından model alınması, gelen sorular, merak edilen konular neticesinde İSEM çalışmaları kitap haline getirildi.Engelliler Yerel Hizmet Rehberi İSEM Modeli kitabında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü’nün bilgilendirme, yönlendirme, danışmanlık hizmetlerinden psiko-sosyal servis hizmetlerine, sağlık destek hizmetlerinden yasal haklar danışmanlığı hizmetlerine, istihdam, eğitim ve erişilebilirlik çalışmalarına vb. yer verildi.

Engellilere hizmet edecek merkezlerin, fiziksel yapı ve donanımları, merkezlerde çalışacak  personelin yetkinlikleri ve görevlerinin tanımlanması yapıldı. Müdürlüğün iş akış düzenleri belirginleştirilerek, işlerin gerekçeleri ve oluşum süreci aktarılarak ilgili kurum ve alanlarla ilişkileri gösterildi.

Kitapta yer alan her konu İSEM’de alanının uzmanı olan ilgili meslek elemanı tarafından kaleme alınarak iş örgütlenmesine uygun şekilde bir araya getirildi.“Engelliler Yerel Hizmet Rehberi İSEM Modeli” kitabı Bakanlık, Valilik, Kaymakamlık, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Üniversitelere v.s İSEM tarafında dağıtıldı. “Engelliler Yerel Hizmet Rehberi İSEM Modeli” Danışmanlık ve Destek Hizmetleri Yaygın Eğitim Hizmetleri, Sağlık Destek Hizmetleri, Sosyal Rehabilitasyon Hizmetleri, Erişilebilirlik Çalışmaları ve Projeler , Tanımlar ve Ekler olmak üzere sekiz bölümden oluşmaktadır. 36 yazarın katkısıyla düzenlenen kitap, Engelliler Müdürlüğü (İSEM) tarafından sosyal hizmet alanının bütün aktörlerinin dikkatine sunulmaktadır.

İSEM Kimlere Hizmet Vermektedir ?

İSEM, İstanbul il sınırları içinde ikamet etmek kaydıyla, tam teşekküllü bir hastaneden % 40 ve üzeri vücut fonksiyon kaybı olduğunu bir sağlık kurulu raporuyla belgeleyen, görme, işitme-konuşma, ortopedik ve zihinsel engelliler ile ruhsal-duygusal rahatsızlığı veya süreğen hastalığı olan bütün engellilere hizmet vermektedir. İSEM, engelli bireylerin aile ve iletişim bilgilerinin mevcut olduğu engelli veri takip sistemini kullanmaktadır.