İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerel yönetimlerde yaygınlaşması, iş sağlığı ve güvenliğinde  çağdaş uygulamaların benimsenmesi amacıyla ilçe belediyelerini  Zeytinburnu’nda bir araya getirdi.

İş kazaları ve meslek hastalıklarını öncelikli olarak önleme misyonuyla faaliyetlerini yürüten ve bu kapsamda önleyici bilinçlendirici çalışmalar yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Sağlık Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü (İSG) Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde  ilçe belediyelerine yönelik olarak “15. İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri Sempozyumu” düzenledi.

İş dünyası, kamu ve özel sektörden çok sayıda katılımın gerçekleştiği İBB 15. İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri Sempozyumu’na Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı Gönül Demirel, İBB Sağlık Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Süleyman Başkan iştirak etti.

3 başlık halinde gerçekleştirilen sempozyumda; “İş Sağlığı ve Güvenliği Hukukunda İş Güvenliği Uzmanı ve İşveren Vekillerinin Sorumluluğu”, “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri” ile “ Kazalar Neden Olur ve Nasıl Önlenir” konuları ele alındı.  İBB Sağlık Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri Eğitim ve Bilinçlendirme Programı kapsamında düzenlenen sempozyuma konuşmacı olarak Prof. Dr. M.Erdem Özdemir, İBB İş Güvenliği Uzmanı Ayşe Zeren ve sektör profesyoneli Dr. Ali Rıza Tiryaki katıldı.

Gönül Demirel; “İş Kazaların %98’i önlenebilir.”

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Zeytinburnu Belediyesi Başkan Yardımcısı Gönül Demirel, iş kazalarının %98’inin, meslek hastalıklarının ise tamamının önlenebilir nitelikte olduğunu ifade etti. “İş sağlığı ve güvenliğinde temel amaç çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı ruhsal ve bedensel sağlıklarının korunmasıdır, vurgulamasını yapan Demirel; iş sağlığı ve güvenliği bilincinin çalışma hayatımıza yerleşmesi temennileriyle sözlerini sonlandırdı.

Süleyman Başkan; “14 Bin Kadrolu Personele 40 Bin Alt İşveren Personeline Hizmet Ulaştırıyoruz”

Sempozyumun ikinci konuşmasını gerçekleştiren İBB İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü Süleyman Başkan; 14 milyon’u aşan nüfusu ile İstanbul’un büyük bir ülke şehir, dev bir metropol olduğunu vurgulayarak şu açıklamaları yaptı: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde işveren statüsünde bulunan 96 müdürlük ve 4 yüzden fazla lokasyonda; 14 bin kadrolu personele ve 40 bin alt işveren personeline olmak üzere memur, sözleşmeli ve işçi personele iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini İBB Sağlık Daire Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü’müz ulaştırmaktadır.”

Prof. Dr. M. Erdem Özdemir; “İSG Uzmanları Rehberdir, Danışmandır.”

İBB İş Sağlığı ve Güvenliği Günleri Sempozyumu’na konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. M.Erdem Özdemir; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanının rehber ve danışman olarak vurgulandığına dikkat çekerek şu açıklamaları yaptı: “Kanun ilk çıktığında iş veren vekilleri ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının arasındaki yetki, görev ve sorumluluk belirgin değildi. Şimdiki düzenlemede daha net bir tanım geldi. Kanunda rehber ve danışman dediğiniz zaman bu kişilerin kanunda görevi,  işleri biraz daha netleşmiş oldu. İş güvenliği uzmanı;  kanunun da belirttiği şekilde bir rehber ve danışmandır. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı iş verene görüşünü söyler, yapıp yapmamak iş verenin görev ve sorumluluğundadır. Bu sınırı burada tutmak gerek, yoksa yapmaya zorlamak, baskı kurmak üzerine gitmek, şikayet etmek … Bu tür tutumlar tatbikat bakımından uygulanabilir, değildir.”

İSG Uzmanı Ayşe Zeren; “Asbest çok ciddi tehlike ve riskleri barındırmaktadır”

“Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri” başlığında bir sunu yapan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ayşe Zeren;  Asbestin insan vücuduna girdikten 10  ile 40 yıl arasında  kansere neden olan özelliklerini açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Raporuna göre her yıl 125 milyon insanın asbeste maruz kaldığını ifade eden Zeren şu açıklamaları yaptı; “Dünya Çalışma Örgütünün raporuna göre  her yıl mesleki maruziyet nedeniyle asbest 100 bin insanın ölümüne neden oluyor.  Türkiye Sağlık Bakanlığının asbest üzerine  2005 ile 2009 yılları arasında yapmış olduğu çalışmada ise   Karın zarı veya Akciğer Zarı  kanseri olmak üzere 1320 kanser vakkasına rastlanmıştır. Asbest iş sağlığı ve güvenliği açısından çok ciddi tehlike ve riskleri barındırmaktadır.”

Dr. Ali Rıza Tiryaki; “İnsani Değerler Etrafında Birleşmeliyiz.”

“Kazalar Neden Olur ve Nasıl Önlenir” başlıklı sunu yapan Dr. Ali Rıza Tiryaki de iş kazaları ve meslek hastalıklarında insan ve kültür faktörüne değinerek göreceli olarak Türkiye’de çalışanlar arasında en yüksek iş güvencesine sahip olan meslek grubunun  iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı ile meslek hekimliğinin  olduğunu bildirdi. Türkiye de herkesin ama hukuki ama vicdani ama menfi  farklı farklı işlerini gerçekleştirdiğinin altını çizerek şu vurgulamaları yaptı: “Herkes işini farklı beklenti ve üslupla yapabilir ancak sonuçta benim ne yaptığım önemli, benim  insani ve vicdani sorumluluğum önemlidir. Sonuçta birey olarak insani ve vicdani anlamda hesap vermek zorundayım. İnsan sağlığı, çalışan sağlığı için hep birlikte biz bir araya gelemezsek ve insani değerler etrafında birleşemezsek iş sağlığı ve güvenliğinin içinden çıkamayız,  bu  sorumluluğunun altından kalkamayız.”

“İstanbul’a Hizmette Çalışanlarımızın Sağlığı ve Güvenliği Önceliğimizdir” temasıyla gerçekleştirilen sempozyuma; TC Sağlık Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul Medipol Üniversitesi,  İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi, İstanbul Okan Üniversitesi ve Üsküdar Üniversitesi destek verdi.

Kamu ve özel sektörden çok sayıda profesyoneli bir araya getiren sempozyum; akademik çevreye, meslek profesyonelleri ve yerel yönetimden çalışanlara mesleki anlamda tecrübe paylaşımı imkanı tanırken, işbirliği olanaklarına katkı sağladı.