İstanbul Sosyal Darüşşifahaneleri Projesi’ Hayata Geçiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürlüğü (İSEM) ve Darülaceze Müdürlüğü, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın hibesi ile İstanbul Sosyal Darüşşifahaneleri – Dezavantajlı Grupların Rehabilitasyon Modellerinin Geliştirilmesi Projesi’ni hayata geçiriyor.

Engelliler Müdürlüğü (İSEM) ve Darülaceze Müdürlüğü İstanbul Sosyal Darüşşifahaneleri – Dezavantajlı Grupların Rehabilitasyon Modellerinin Geliştirilmesi Projesi ile İstanbul’da yaşayan ve sosyal dışlanmaya maruz kalan ya da kalabilecek durumdaki dezavantajlı grupların ( engelli bireyler, sokak çocukları, sokağa düşme riski bulunan çocuklar ) farklı ihtiyaçlarına cevap verecek eğitim, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetleri sunmayı amaçlıyor.

darussifahane2

Engelliler Müdürlüğü ve Darülaceze Müdürlüğü, dezavantajlı grupların sosyal yoksunluk durumundan çıkarılarak sosyal hayata katılımlarının arttırılması, yaşam fırsatlarından eşit ve tam olarak yararlanmaları ve İstanbul’da yaşayan diğer kent sakinleri ile bağlarının güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürü Bekir KÖKSAL “İstanbul Sosyal Darüşşifahaneleri – Dezavantajlı Grupların Rehabilitasyon Modellerinin Geliştirilmesi Projesi ile dezavantajlı bireylere (engelli bireyler ve sokak çocukları) Bağımsız Yaşam Eğitimleri verilerek onların sosyal yaşamda kimseye muhtaç olmadan bağımsız bireyler olarak katılımlarını, mesleki eğitimler almalarını, su, müzik, koku ve meşguliyet terapisi yöntemlerinin modernize edilmesi ile ortaya çıkarılacak rehabilitasyon yöntemleri ile sosyal ve ruhsal rehabilitasyonlarını sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca topluma seminer ve eğitim programları aracılığı ile dezavantajlı bireylerle ilgili farkındalık kazandıracağız” dedi.

darussifahane3

Sosyal Darüşşifa Hizmetlerinden Yaklaşık 2 Bin Dezavantajlı Bireyin Faydalanması Sağlanacak

Proje kapsamında hayata geçirilecek Sosyal Darüşşifa hizmetlerinden yaklaşık 2 bin dezavantajlı bireyin faydalanması sağlanacağını belirten Köksal, özellikle ortopedik engelli bireylerin yenilikçi fizik-tedavi (oyunla rehabilitasyon) kullanılarak engellilik durumlarının rehabilite edilmesi çalışmalarını da gerçekleştireceğiz. Dezavantajlı gençlerin sporla rehabilitasyon (watsu, atla terapi, fitness, bocce, trackking, okçuluk, kürek v.b. spor branşları) yöntemleri ile fiziksel ve zihinsel gelişimlerini sağlayacağız. Trafik kazası, terör, ev kazası, sağlık problemleri v.b. nedenlerden dolayı sonradan engelli olan bireylerin yaşamsal becerilerinin meşguliyet terapisi, sanat terapisi (ritim, ebru, resim) ve yeniden meslek kazandırma gibi faaliyetlerle rehabilite edeceklerini belirtti.

darussifahane4

Engelliler Müdürlüğü (İSEM) ve Darülaceze Müdürlüğü, proje dahilinde engelli bireyleri ve ailelerini yasal hakları konusunda bilgilendirecek. Sağlık hizmeti sunan kamu kurumlarının erişilebilir hale getirilerek herkese kaliteli ve eşit şartlarda hizmet verilmesinin sağlanması için danışmanlık hizmeti verecek. Üniversite öğrencilerine yönelik olarak Sosyal Farkındalık ve Dezavantajlı Bireylerle İletişim Dersinin ders programına girmesi sağlanacak ve eğitim materyalleri hazırlanacak.

50 dezavantajlı birey, reel sektörde istihdam edilecek. Meşguliyet terapisi ve sanat terapisi sonucunda ortaya çıkan sanat eserlerinin sergilenmesi ve ritim çalışması kapsamında oluşturulacak müzik grupları sahnede canlı performans sergileyecek. Gezi programları, balık tutma etkinliği, piknik, sinema filmi – tiyatro oyunu izletme v.b.  sosyal etkinlikler düzenlenecek. Engelli bireylere hizmet edecek dijital donanımlara sahip bir kütüphane kurulacak. Farklı spor branşlarında yarışmalar / müsabakalar / turnuvalar düzenlenecek. Geleneksel Terapi Yöntemleri (su, müzik, koku ve meşguliyet terapisi) ile ilgili uzmanların katıldığı ve paylaşımlarda bulunduğu bir sempozyum ve proje sürecinin anlatılacağı bir program düzenlenecek.

darussifahane5

İstanbul Sosyal Darüşşifahaneleri – Dezavantajlı Grupların Rehabilitasyon Modellerinin Geliştirilmesi Projesi 18 aylık sürecini tamamladıktan sonra kurulan Darüşşifahanelerde dezavantajlı bireylere, Engelliler Müdürlüğü (İSEM) ve Darülaceze Müdürlüğü tarafından rehabilitasyon hizmetleri (fizik-tedavi, sosyal rehabilitasyon, psikolojik rehabilitasyon, sporla rehabilitasyon, geleneksel terapi yöntemleri, sanatla terapi yöntemleri v.b.), mesleki eğitimler, bağımsız yasam eğitimleri ve danışmanlık-rehberlik hizmetleri ve işe yerleştirme hizmetleri verilmeye devam edilecek.