Kalibrasyon Nedir?

Belirli şartlar altında kalibre edilen ekipmanın gösterdiği değer ile referans malzemenin gösterdiği doğru değer arasındaki ilişkinin, bir ulusal yada uluslararası standart ile dokümante edilerek bilinen bir belirsizlik ile belirlenmesi işlemine denir.

Neden Yapılır?

Laboratuarlarda kullanılan cihazların (Etüv, terazi, buzdolabı vs.) yapılan analizlerde istenilen şartları sağlayıp sağlamadığını anlamak amacı ile belirli periyotlarla ulusal/uluslararası izlenebilirliği sağlayan bir kuruluşa kalibrasyonu yaptırılır.Bu işlemin ardından kalibrasyonu yapan kuruluş tarafından cihaz kalibrasyon sertifikası hazırlanır. Sertifikada cihazın sapma değeri, ölçüm belirsizliği, izlenebilirlik, ölçüm koşulları belirtilir. Sertifikadaki bilgiler ışığında ilgili cihazın analize uygun olup olmadığı değerlendirilir.

Faydaları Nedir?

Kalibrasyon yapılmak sureti ile analizlerde kullanılan cihazların uygunluğu tespit edilir. Böylelikle analiz sonuçlarının doğruluğu, ulusal ve uluslararası alanda belgelendirilmiş olup hem çalışan hem de müşteri analiz sonuçlarından emin olur.

Hıfzıssıhha Laboratuarında Kalibrasyon Nasıl Uygulanır?

Hıfzıssıhha Laboratuarı akredite olup akreditasyonun gereği olarak, yaptığımız analizlerin güvenilirliğini belgelememizi sağlayan kalibrasyon işlemi Kalibrasyon Prosedürüne uygun olarak belirli periyotlarda yaptırılmaktadır.

Kalibrasyonu yapılan cihazların, bir dahaki kalibrasyon tarihine kadar yine kalibreli ekipmanlar ile performans kontrolü düzenli olarak yapılmaktadır.