KURUMSAL YAPI

İstanbul Halkının yaşam kalitesini arttırmak amacıyla, sağlık alanında koruyucu, önleyici, tedavi ve rehabilite edici hizmetler sunuyoruz.