Otizme Darbe

Harvard Üniversitesi’ne bağlı McLean Hastanesi ile Utah Üniversitesi’nden bilim adamları, otizm konusunda bugüne kadarki en iyi biyolojik temelli teşhis yöntemini bulduklarını açıkladılar.

Testin otizmi, daha hafif vakalar da dahil olmak üzere yüzde 94 kesinlikle teşhis edebildiği belirtildi.

Harvard Tıp Okulu’nden Prof. Nicholas Lange, yöntemin henüz tıbbi kuruluşlarda kullanıma hazır olmadığını, ancak şimdiye kadarki yöntemler içinde en umut verici olanı olduğunu söyledi.

Araştırma çerçevesinde testler iki grup üzerinde denendi. Her iki grup da beyin devrelerinin mikroskobik özelliklerini ölçmek üzere programlanmış MR taramasına tabi tutuldu. Beyin devrelerinin 6 unsurunu ölçmek suretiyle, daha önce otizm tanısı konulmuş kişiler, yüzde 94 doğrulukla tespit edildi. Yöntemin, otistik olmayan insanlarda bulunmayan sapmaları teşhis edebildiği kaydedildi.