Yazılar

Kalibrasyon Nedir?

Belirli şartlar altında kalibre edilen ekipmanın gösterdiği değer ile referans malzemenin gösterdiği doğru değer arasındaki ilişkinin, bir ulusal yada uluslararası standart ile dokümante edilerek bilinen bir belirsizlik ile belirlenmesi işlemine denir.