“Türkiye’deki huzurevleri salgında Avrupa ve ABD’dekilerden daha iyi durumda”