Vizyon ve Misyonumuz

Kaliteli, sürekli, gelişime ve işbirliğine açık, bilimsel, etkin, verimli ve risk gruplarına öncelik veren bir hizmet anlayışı ile hareket eden Sağlık Daire Başkanlığı;

İstanbul halkının yaşam kalitesini arttırmak amacıyla sağlık alanında koruyucu, önleyici, tedavi ve rehabilite edicihizmetler sunarken,

yaşlı, engelli, bakıma muhtaç ve ekonomik sıkıntı çeken İstanbullulara sosyal hizmetler sunmaktadır.

Sunduğumuz hizmetler, temel politikamız ve önceliklerimiz:

  • Yaşlı, çocuk, engelli, kadın gibi risk gruplarına öncelik vermek,
  • Hizmetleri sosyal güvencesi olmayan kişilere ücretsiz sunmak,
  • Koruyucu hekimlik ve halk sağlığına yönelik hizmet vermek,
  • Verilen hizmetleri uluslararası standartlara/AB normlarına uygun hale getirmek,
  • Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,
  • Performans değerlendirmelerini baz alarak geleceğe yönelik planlar yapabilmek,
  • Sosyal hizmetlerde ekonomik verimliliğin artması ve sosyal kurum ve yapıların (ev, aile, mahalle vb.) korunmasınıhedeflemek,
  • Sorunların yerinde ve ilgilisiyle çözülmesi anlayışından hareketle toplumsal katılımı arttırıcı politika ve çalışmalarıdesteklemek,
  • Sosyal yardımları yaparken gerçek ihtiyaçlıları tespit etmek; yardım hizmetlerini kişilerin ayağına götürmek; yardım yaparken insan onuruna yakışır şekilde davranmak ve yardım türlerini daha ziyade ayni olarak arttırmak,
  • Halkı bilinçlendirmek.