YEREL YÖNETİMLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU

DAVET MEKTUBU

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun; kamu kurumlarında ve özellikle yerel yönetimlerde uygulanmasında eksiklikler görülmektedir.

Ülkemizde “İş Sağlığı ve Güvenliği” göstergelerine bakıldığı zaman, her yıl 70-80 bin iş kazası olmakta, her gün ortalama 3-4 ölüm ve 5-6 maluliyet oluşmaktadır. İstatistiklere yansıyan meslek hastalıkları nerdeyse yok denecek kadar azdır.
Meslek hastalıkları  iş kazalarının tümü önlenebilir iken; gerekli önlemler alınmadığı için ne yazık ki her yıl iş kazaları ve meslek hastalarından dolayı birçok çalışan hayatını kaybetmektedir.

Türkiye’de şehir nüfusunun artması ile birlikte belediye hizmetlerinde nitelik ve nicelik olarak artış olmakta, belediyelerin üretim ve hizmet kapasitelerinin artması, sonuç olarak belediye hizmetlerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunun çok daha önemli hale gelmesine etken olmaktadır.

Türkiye’de her geçen gün önemi ve işlevi artan Belediyelerin İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yaptıkları çalışmaları ve edindikleri tecrübeleri paylaşmaları, iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışanlara büyük katkı sunacağı aşikardır.
Ülkemizde bu konunun önemini kamuoyuna duyurmak amacıyla 1987 yılından beri her yılın 4-10 Mayıs tarihleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası düzenlenmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftasında 9 Mayıs 2015 Cumartesi günü “Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği”  Sempozyumu düzenlenecektir.

“Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği”  Sempozyumunda amacımız; Yerel Yönetimlerde çalışan sağlığı ve İş Güvenliği konusuna dikkatlerin çekilmesi İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yapılan bilimsel çalışmaların paylaşılması, İş Sağlığı ve Güvenliği sorununu her boyutuyla bir kez daha tartışarak ortaya çıkan çözümleri kamuoyunun ve yetkililerin bilgisine sunulmasıdır.
İstanbul Kongre Merkezinin Üsküdar Salonunda, Bilim Kurulu ve Düzenleme Kurulu tarafından davet edilen konuşmacılar sunumlarını yapacak, Beylerbeyi Salonunda İş Sağlığı ve Güvenliği alanında akademik çalışmaların yanı sıra bu alanda bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak isteyen Belediye, OSGB, Sivil Toplum kuruluşlarından konuşmacılar katılımcılar ile bir araya gelmesi sağlanacaktır.

Bu alanda yapılan çalışmalara bir tuğla daha koyabilmek için; ilgili kurum, kuruluş, firma ve sivil toplum örgütleri ile iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet veren profesyonelleri sempozyumda aramızda görmekten onur duyacağız.
9 Mayıs tarihinde İstanbul Kongre Merkezinde yapacağımız sempozyumda buluşmak dileğiyle.

Dr. Muzaffer SARAÇ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı