• Şehir Şantiyelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Belediye Çalışanlarında Meslek Hastalıkları
 • Meslek Hastalıklarında Yasal ve Sosyal Boyutlar
 • Kamu Kurumlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Yapılanması
 • Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yürütülmesi ve İdari Yapılanması
 • Yerel Yönetimlerde Risk Yönetimi
 • Yerel Yönetimlerde Acil Durum Yönetimi
 • Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı Hemşireliği Uygulamaları
 • Belediye Çalışanlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi
 • Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde PsikoSosyal Etkenler
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinde İşveren ve Çalışanların Hukuki Sorumlulukları ve Süreç Yönetimi
 • Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Yaşanan Sorunlar
 • Kamu Kuruluşlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Denetimleri
 • Yerel Yönetimlerde İş Sağlığı ve Güvenliği
 • 6331 Sayılı Yasanın İşveren ve Çalışanlara Getirdiği Sorumluluklar
 • Uluslarası Sözleşmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Belediye Hizmetlerinde Tehlike Sınıflaması ve NACE Kodu Uygulamaları
 • Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Kayıt Sistemi ve Veri Tabanı Yönetimi
 • Belediye Çalışanlarının Eğitimleri
 • Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları
 • Çalışma Ortamında Ergonomik Koşulların İşçi Sağlığı ve İş Kazaları Açısından Önemi
 • Üniversitelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Geleceği
 • Belediyelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Örnek Uygulamaları
 • İş Güvenliği Uzmanlarının/İşyeri Hekimleri/İş Sağlığı Hemşirelerinin Çalışma Güvenliği
 • İş Güvenliği Uzmanlarının/İşyeri Hekimleri/İş Sağlığı Hemşirelerinin Sağlık Sorunları
 • Kamu Kurumlarında İşyeri Hekimliği Örnek Uygulamaları
 • Kamu Kurumlarında İş Güvenliği Uzmanları Örnek Uygulamaları
 • Kamu Kurumlarında İş Sağlığı Hemşirelerinin Örnek Uygulamaları
 • İş Sağlığı Hemşirelerinin Görev ve Yetkileri
 • Kamu Kurumlarında İş Sağlığı Hemşiresi Örnek Uygulamaları
 • Kamu Kurum Çalışanlarında İş Hastalıkları
 • Belediye Çalışanlarında Ergonomik Sorunlar
 • Kas İskelet Sistemi Hastalıkları
 • Mesleki Solunum Hastalıkları
 • Mesleki Psikolojik Hastalıklar
 • Endüstriyel Toksikoloji
 • Ortak İşyeri Sağlık Birimlerinin Hukuki Sorunları
 • Ortak İşyeri Sağlık Birimlerinin Sahadaki Sorunları
 • İşverenler Açısından Uygulamadaki Sorunlar
 • İşverenlerin Hukuki Sorunları
 • İşyeri Hekimlerinin Kayıtları
 • İş Güvenliği Uzmanlarının Kayıtları
 • İş Sağlığı Hemşirelerinin Kayıtları