İBB VEKTÖRLERLE MÜCADELEYİ YILIN 12 AYI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı, insanlarda hastalık oluşturabilecek mikroorganizmaları taşıyan ve bulaştıran, insana ve çevreye zarar veren, insanların yaşadıkları alanlarda rahatsızlık veren ve yaşanmaz hale getiren vektörlerle mücadele çalışmalarına 12 ay boyunca aralıksız devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü Vektörlerle Mücadele Birimi İstanbul’da sivrisinek, karasinek, kene, fare, hamamböceği gibi vektörlerle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. 12 ay boyunca kesintisiz olarak yürütülen çalışmalar 4 Avrupa, 2 Anadolu yakasında olmak üzere 6 birimden yönlendiriliyor. 182 ekip ile 611 personel bu çalışmalarda görev alıyor.

Mevsim normallerin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle vektörler halen bazı noktalarda aktivitelerine devam etmektedir. Mevsim normallerinin altında seyreden yağışlar nedeniyle özellikle büyük su havzalarından suların çekilmesiyle küçük su birikintileri oluşturmaktadır. Kış uykusuna geçmemiş sivrisinek gibi vektörler bu birikintilerde üremekte ve çoğalmaktadır. Vektörlerle mücadele ekipleri tarafından bu noktalar tespit edilerek kayıt altına alınmakta, uygun biyosidal ürünler ve ekipmanlarla müdahale edilerek üreme tespit edilen alanlar ilaçlanıyor.

İstanbul genelinde kayıtlı olan 103.123 adreste 187.839 sivrisinek üreme alanında yılın 12 ayı kontrol ve ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Önceki yıllarda hava sıcaklıklarının düşmesi ile yalnızca kapalı alanlarda süren sivrisinek üremesi, bu yıl açık alanlarda da halen devam etmektedir.

2020 yılında Vektörle Mücadele Bilim Kurulunu oluşturarak bilim temelli bir çalışmaya geçen İBB, 2022 yılında kimyasal mücadeleden zorunlu haller dışında vazgeçmeyi hedefliyor.

Yapılan çalışmalarda öncelikli olarak Hacettepe Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’dan  bilimsel destek alınıyor. Bu kapsamda sivrisinek mücadelesi noktasında yerleşik bulunan ve yeni görülmeye başlanan türlerle ilgili yol haritası oluşturuldu. Elimizde bulunan ilaçların direnç testleri yapıldı. Etkinliğini kaybeden ve sivrisineklerde direnç oluşmuş ilaçlardan vazgeçilerek etkinliği yüksek yeni ilaçların temini noktasına gidilmiştir.

İlçe Belediyeleri, İSKİ, Mezarlıklar Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı vb birimler ile koordinasyon toplantıları yapılarak sivrisinek, karasinek gibi vektörlerle mücadelede organize çalışmalar gerçekleştirildi.

153 Beyazmasa’ya  2020 yılında 70.546 vektörlerle mücadele talebi gelmiştir.

153 Beyazmasa’ ya gelen vektörlerle mücadele talepleri 2019 yılında 82.773 iken, 2020 yılında 70.546 talep gelmiştir. Yapılan çalışmaların neticesinde vektörlerle mücadele taleplerinde %15 azalma gözlenmiştir.

İstanbul’da vektörlerle mücadelede hedefimiz, mücadelenin ana yapısının kültürel ve biyolojik mücadele olarak gerçekleştirilmesidir. Bu amaçla üniversiteler, ilçe belediyeleri ve ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yapılmaktadır. Bu bağlamda sivrisinek larva mücadelesinin ağırlığı arttırılmıştır. Sivrisinek larva mücadelesi %100 biyolojik larva sitlerle gerçekleştirilmektedir.

Aynı zamanda vatandaşlarında konuyla alakalı bilgilenmeleri ve kendi tedbirlerini almaları için çalışmalar yürütülmektedir. Buna vektör mücadelesinde kültürel mücadele adı verilmektedir. Sivrisineklerin üreme alanlarının %80’i insan eliyle oluşturulan, basit tedbirler alınarak üremenin engellenebileceği alanlardır. Bu nedenle kültürel mücadeleye ağırlık verilerek vatandaşların kendi tedbirlerini alabilmesi sağlanmaktadır.