İSMEM (İstanbul Gençlik Rehabilitasyon ve Meslek Edindirme Merkezi)

Merkez, 14-21 yaş arası İstanbul il sınırları içerisinde sokakta yaşayan veya sokağa düşme riski bulunan gençlere barınma, beslenme, sağlık ve eğitim alanlarında hizmet vererek, gençlerin rehabilite edilmelerini ve topluma kazandırılmalarını amaçlamaktadır.

Meslek edindirme, rehabilitasyonun bir parçası olarak görülmekte ve gençlere istek, beceri ve yetenekleri doğrultusunda bilgisayar, ağaç işleri, berberlik, bahçıvanlık, CNC, elektrik, elektronik, sıhhi tesisat ve boyacılık alanlarında eğitimler verilmektedir. Ayrıca gençlerin açık ortaokul ve açık liseye kayıtları yapılarak eğitimlerine devam etmeleri sağlanmaktadır.

Başvurular

Sokakta yaşayan gençlerle irtibat sağlayabilmek, gençleri kurum ve verilen hizmetler hakkında bilgilendirmek, sokakhayatından uzak yaşama konusunda bilinçlendirmek ve kuruma gelmek üzere ikna etmek amacıyla saha çalışmasıyapılmaktadır.

Bu çalışma sırasında gençlerin yoğun olarak kaldıkları semtlerdeki mekanları ziyaret edilmekte ve gençlerle yüz yüzegörüşülmektedir.  Ayrıca, bu alanda hizmet veren diğer kurumlar ve kişilerle irtibat sağlanmaktadır.

Kuruma kabul;

 • Saha çalışması,
 • İBB Beyaz Masa’nın yönlendirmesi,
 • SHÇEK’e bağlı kurumların yönlendirmesi,
 • Jandarma ve Emniyet Çocuk Şube vb. birimlerin yönlendirmesi,
 • Çeşitli kişi, kurum, kuruluş, belediyelerin vb. yönlendirmesi ve
 • Gençlerin bireysel başvurularıyla yapılabilmektedir.

Sosyalizasyon Çalışmaları

Kuruma gelen gençlerin toplumun yapısına ve ahlaki değerlerine uygun davranış kazanmaları toplumla kaynaşmaları içinsosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenlenmekte, tatil organizasyonları yapılmaktadır.
Kurumda kalan gençler kurum bünyesinde bulunan halı saha, voleybol sahası ve spor salonundan faydalanabilmekte,kurum dışında sportif aktivitelere katılmaları için teşvik edilmektedir.

Eğitim

Kurumdaki eğitim çalışmaları hem öğrencilerin kayıtlı oldukları eğitim programlarına destek olmak; hem de gençlerin ilerde kalfalık ve ustalık belgelerini alabilmeleri için ara verdikleri eğitim hayatlarına devam etmelerini sağlamak amacıyladüzenlenmektedir.

Kuruma gelen gençler, meslek eğitimlerinin yanı sıra branş öğretmenleri tarafından kurum içinde verilen eğitimseviyelerine uygun alternatif eğitim programlarına devam ederler.
Ayrıca, gençlerimizin ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda kurum içinde veya dışında folklor, resim, müzik, üniversiteye hazırlık gibi kurslara katılımları sağlanmaktadır.

Mesleki Eğitim

İSMEM’de “meslek edindirme” rehabilitasyonun bir parçası olarak görülmekte; gençlerin geleceklerine yönelik bir amaçedinebilmeleri için bir araç olarak kullanılmaktadır. Meslek edinme, gençlerin kendilerini toplumun bir parçası olarakhissetmelerini sağlamaktadır.

Kurumda 13 dalda meslek eğitimi verilmektedir. Bunlar; marangozluk, berberlik, bahçıvanlık, sıhhi tesisat, mekanik,otomasyon, elektronik, elektrik, terzi, inşaatçılık, boya-kartonpiyer, aşçılık ve bilgisayarlı muhasebedir.
Kurumda verilen mesleki eğitimin yanı sıra gençlere kasaplık, şoförlük vb gibi kurslarda verilmektedir.

İşe Yerleştirme

Kurumda verilen mesleki eğitim ve rehabilitasyon çalışmaları sonucunda belirli bir seviyeye gelmiş olduğu tespit edilengençler işe yerleştirilmektedir. Bu süreçte, gençleri iş hayatına hazırlamaya yönelik eğitim faaliyetleri sürdürülmekte;

çalışan öğrencilerden sorumlu personel tarafından işe yerleştirilen öğrencilerimizin iş yerlerindeki takipleri yapılmakta vegençlerin iş hayatına uyum sağlamaları ve çalışma disiplini edinmeleri konusunda kendilerine destek verilmektedir.

Ev Hayatına Adaptasyon

Edindiği bilgi, beceri ve kazanımlarla toplumsal hayata uyum sağlayabileceği kanaatine varılan gençlerimizin tek başına bir birey olarak var olabilme yetilerini destekleyebilmek amacıyla kurumumuzda ev hayatına hazırlık eğitimleri, eve yerleştirme ve takip çalışmaları yürütülmektedir.
Yapılan bu aşamalandırma çalışmalarıyla gençlerin toplum hayatına geçiş süreçlerini daha kolay aşmalarıhedeflenmektedir.

Askerlik Sürecinin Takibi

Askere giden gençlerimizin bu süreci problemsiz olarak tamamlayabilmeleri için kurum tarafından takipleri yapılmakta; gençlerimiz manen ve madden desteklenmektedir.

 Ne Tür Hizmetler Veriyoruz?

Tuzla’da 120 yatak kapasitesiyle hizmet veren İSMEM’ de çocuklar, bir yandan gıda, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan da İSMEM bünyesindeki atölyelerde çıraklık eğitimi ve okul eğitimlerini almaktadırlar.

Müşahede Bölümü: Çeşitli kanallar yoluyla kuruma başvurmuş olan gençlerin kurum hizmet profiline uygunluklarının değerlendirildiği ve gözlemlendiği aşamadır.

Bu süreçte, gençler katıldıkları dersler aracılığıyla kurum işleyişi ve kuralları hakkında bilgi sahibi olarak ilk izlenimlerini edinirler. Aday bölümüne kabul aşamasında güvenlik soruşturması, psikolojik testler, gözlem ve bireysel görüşmeler, sosyal incelemeler, programlı hayata alışma, eğitim seviyesi tespiti ve uygun meslek seçimi gibi kontrol ve incelemelerden geçirilen gençler bu aşamada en az beş, en çok on gün hizmet almaktadırlar.

Aday Bölümü: Bu süreçte gençler; gözlem ve değerlendirme çalışmaları, meslek ve eğitim yönlendirilmeleri, mesleki eğitim çalışmaları, eğitim çalışmaları, sosyalleştirme çalışmaları ve genç hakkındaki değerlendirmelerin Kabul Komisyonuna sunulması gibi hizmetler verilmektedir.

Merkez Bölümü: Kabul Komisyonunca kuruma uygunlukları onaylanan gençler, Merkez Bölümü’nde eğitimlerini sürdürmeye devam ederler. Bu süreç, gençlerin topluma adaptasyonlarının sağlandığı en önemli aşamadır.

Bu aşamada gençlerin mesleki eğitim çalışmaları, eğitim çalışmaları ve sosyalleştirme çalışmaları devam etmektedir.

Mesleki Eğitim: İSMEM’ de “meslek edindirme” rehabilitasyonun bir parçası olarak görülmekte; gençlerin geleceklerine yönelik bir amaç edinebilmeleri için bir araç olarak kullanılmaktadır. Meslek edinme, gençlerin kendilerini toplumun bir parçası olarak hissetmelerini sağlamaktadır.

Marangozluk, berberlik, bahçıvanlık, sıhhi tesisat, mekanik, otomasyon, elektronik, elektrik, terzi, inşaatçılık, boya-kartonpiyer, aşçılık, bilgisayarlı muhasebe konularında eğitimler verilmektedir.

Eğitim: Mili Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun olarak düzenlenmiş olan eğitim programları, kurum öğretmenleri tarafından verilmektedir.

Tüm öğrencilerin açık ilköğretim ve açık lisede kayıtları yapılarak eğitimlerine devam etmeleri sağlanmaktadır. Liseyi bitiren gençlerimizin isteğine göre üniversite hazırlık eğitimi de verilmektedir. İki öğrencimiz üniversiteyi kazanmıştır.

Genel okul derslerinin haricinde öğrencilerimize folklor, resim, müzik, tiyatro gibi etkinlik dersleri de verilmektedir.

Sosyal Organizasyon Programları: Kuruma gelen gençlerin toplumun yapısına ve ahlaki değerlerine uygun davranış kazanmaları için sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenlenmektedir.

İşe Yerleştirme: Kurumun kuruluş çalışmaları sırasında işe yerleştirme ön planda düşünülmüştür. Kurumda verilen mesleki eğitim ve rehabilitasyon çalışmaları sonucunda belirli bir seviyeye gelmiş olan gençler işe yerleştirilmekte ve takipleri yapılmaktadır.

İşe yerleştirilen öğrencilerimizin iş yerlerindeki takipleri çalışan öğrencilerden sorumlu personel tarafından yapılmaktadır. Gençlerin iş hayatına uyum sağlamaları ve çalışma disiplini edinmeleri konusunda destek verilmektedir.

Asker Yardımı: Askerlik çağına gelmiş öğrencilerimizi askere gönderiyoruz. Öğrencilerimiz izinlerini kurumumuzda geçirmektedirler. Askere giden öğrencilerimize aylık olarak harçlıkları gönderilmektedir. Ayrıca, gençlerin birliklerindeki takibi yapılmaktadır.

Saha Çalışması

Sokakta yaşayan gençlerle irtibat sağlayabilmek, gençleri kurum hakkında bilgilendirmek, sokak hayatından uzak yaşama konusunda bilinçlendirmek ve kuruma gelmek üzere ikna etmek amacıyla haftada iki gece saha çalışması yapılmaktadır.

Bu çalışma sırasında gençlerin yoğun olarak kaldıkları semtlerdeki mekanları ziyaret edilmekte ve gençlerle yüz yüze görüşülmektedir.  Ayrıca, bu alanda hizmet veren diğer kurumlar ve kişilerle irtibat sağlanmaktadır.

Kuruma öğrenci gelişi yapılan sokak çalışmasıyla olduğu gibi diğer kurumların sevki, resmi kuruluşların yönlendirmesi ya da gençlerin direkt başvurusuyla da olmaktadır. Kuruma başvuruda herhangi bir prosedür istenmemektedir. Gençler bizzat kuruma gelip uzmanlarla görüştüklerinde başvuruları değerlendirilmektedir.

Bunun dışında SHÇEK’ e bağlı kurumlarda yatılı olarak kalan gençler de kuruma alınabilmektedir.

Kurum alt yapısı ve fiziki durumu nedeniyle şu anda sadece erkek öğrencilere hizmet verebilmektedir.

 Kimlere Hizmet Veriyoruz?

İSMEM 2003 yılında, sokakta yaşayan ve yaşama riski altında bulunan gençlere hizmet vermek amacıyla kurulmuş olup, 2006 yılından itibaren de İstanbul Darülaceze Müdürlüğü çatısı altında hizmet vermeye devam etmektedir.

 • 14 yaşını doldurmuş veya ilköğretimi bitirmiş ve 25 yaşından gün almamak
 • İstanbul il sınırları içinde yaşıyor olmak,
 • Sokakta yaşamak veya sokağa düşme riski bulunmak,
 • Madde bağımlısı olmamak, madde bağımlılığından kurtulmuş olmak veya tedaviye istekli olmak,
 • Bulaşıcı hastalığı bulunmamak,
 • Meslek eğitimi almak için fiziksel ve/veya ruhsal yetersizliği bulunmamak,
 • Merkezde kalmayı, meslek edinmeyi ve eğitim almayı kabul etmek

 

İsmem İletişim

Adres: Esra Sok. Aydınlı koyu
Tuzla- İstanbul(Mezbahane Arkası)

Telefon ve Faks: (216) 393 68 87-88

E-mail: ismem@ibb.gov.tr

ismem Kroki