Darülaceze’ye Nasıl Kabul Edilirsiniz?

İstanbul Darülaceze Müdürlüğü’nde kalmak isteyen müracaatçılara ilişkin başvurular Sakin Kabul ve Sosyal Hizmetler Şefliği’ne yapılır. Sosyal çalışmacılar tarafından yapılan inceleme sonucu kabul şartlarına uygun olduğu tespit edilen kişiler, gerekli belgeler de tamamlandıktan sonra değerlendirilmek üzere Kabul Komisyonu’na sevk edilir.

Kabul Komisyonu tarafından uygun görülen kişilerin kuruma kabulü yapılır.

Başvurular bireyin kendisi ya da ilgilileri tarafından, 153 no’lu Beyaz Masa vasıtasıyla veya 0 216 528 85 85 no’lu Yaşlı Danışma Hattı’ndan yapılabilir.

“Gençlerin aynada göremediklerini, yaşlılar bir tuğla parçasında okurlar.”

(Mevlana]

Başvurularda Aranacak Şartlar

1 – İstanbul il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,

2 – Kadınlarda 55 yaş,  erkeklerde 60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,

3 – Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmamak [Medeni Kanun Md:364],

4 – Sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile tespit edilmiş olmak,

5 – Bulaşıcı hastalığı olmamak,

6 – Uyuşturucu madde ya da alkol bağımlısı olmamak,

7 – Akıl hastalığı, zekâ geriliği bulunmamak.

darulaceze kabul