Kök Hücrede Yeni Dönem

Sağlık Bakanlığı Kemik İliği Nakli Bilimsel Komisyon Başkanı Prof. Dr. Osman İlhan, bir süre önce yürürlüğe giren İnsan Doku ve Hücreleri ile Bunlarla İlgili Merkezlerin Kalite ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik ile kök hücre uygulamalarında yeni bir dönem başladığını bildirdi.

Bu yönetmelikle Türkiye’deki kök hücre uygulamalarının Avrupa standartlarına uygun şekilde yapılmasının sağlandığını anlatan İlhan, ‘Bu düzenleme gerek kök hücre uygulaması yapacak merkezlerin ruhsatlandırılması, gerekse hastalara verilecek kök hücrelerin güvenilirliği açısından çok önemli’ şeklinde konuştu. İlhan, ‘Bugüne kadar bu uygulamalarda kullanılan kök hücrelerin miktarı, kalitesi ve olası yan etkileri ile ilgili bir denetim mekanizması yoktu. Doğru kök hücrelerin kullanılması hasta güvenliği açısından çok önemli. Aksi halde hastada istenmeyen yan etkiler ortaya çıkabilir’ uyarısını dile getirdi.