Psikolojik danışmanlık konusunda ihtiyaçların planlanması amacıyla standardize edilmiş ölçüm araçları kullanılarak hizmet verilmektedir. Kişilerin bu hizmetten faydalanmaları için ruh sağlığı alanında çalışan bir uzman tarafından bu birime yönlendirilmiş olmaları gerekmektedir.

Bu Hizmet Kimlere Verilmektedir?

Psikolojik danışmanlık ve psikoterapi hizmetine başvuran 3 yaşını doldurmuş 4 yaşından gün almış herkese standart ölçek uygulanmaktadır. 4- 6 yaş arası danışanlar için uygulanan ölçekler ebeveyn tarafından doldurulmaktadır. 7 yaş ve üzeri danışanlar ölçeğini kendi doldurmaktadır.

Aşağıda hangi yaş grubuna hangi standart ölçeklerin uygulandığı belirtilmiştir.

4-6 yaş:

 • Dışsallaştırma Davranışları Ölçeği
 • Ruhsal Uyum Ölçeği
 • Çocuk Yetiştirme Anketi

7-12 yaş:

 • Anksiyete Envanteri
 • Çocuk Depresyon Envanteri

13-17 yaş:

 • Kısa Semptom Envanteri

18 yaş ve üzeri:

 • Sorun Tarama Listesi
 • Yaşam Olayları Kontrol Listesi

Test ve Envanterler

Zeka testleri:

 • WISC-R
 • CATTEL (2A) (3A)
 • Porteus Labirentler Testi
 • Goodenough Harris bir insan çiz testi

Gelişim Ölçekleri:

 • Denver 2 Gelişim Testi
 • Ankara Gelişim Envanteri(Agte)
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Peabody Resim-Kelime Eşleştirme Testi
 • Kelime Söyleyişi Testi
 • Gessel Gelişim Figürleri Testi

Kişilik Envanterleri:

 • MINNESOTA Kişilik Envanteri(MMPI)

Dikkat testleri:

 • D2 Dikkat Testi
 • BURDON Dikkat Testi
 • FRANKFURTER Dikkat Testi

Görsel Algı ve Bellek Testleri:

 • BENTON Görsel Bellek Testi
 • BENDER GESTALT Görsel-Motor Algılama Testi
 • FROSTİG Gelişimsel Görsel Algı Test

Ölçek Uygulama

Ölçek Nasıl Uygulanmaktadır?

Kağıt-kalem, soru-cevap, resim çizme, materyal kullanımı gibi testlerin içeriğine uygun olacak şekilde psikolog eşliğinde ya da bireysel olarak uygulanmaktadır.

Ölçek Uygulamak Ne Kadar Sürer?

Standart uygulanan ölçekler 15 – 40 dakika, sınıflandırılmış test ve envanterler ise 15-120 dakika arasında farklılık göstermektedir.

Ne Sıklıkla Ölçek Uygulanmaktadır?

Standart ölçekler terapi süresi boyunca ilk, ara ve son değerlendirme olmak üzere 3 defa uygulanmaktadır. Sınıflandırılmış ölçekler ise uygulandıktan sonra üzerinden 3 -6 ay geçtikten sonra tekrarlanmaktadır.

Sonuçlar Nasıl Raporlanır?

Psikometrik değerlendirmenin sonuçları yalnızca yönlendirmeyi yapan ruh sağlığı uzmanına raporlanmaktadır, danışana verilmez. Gerekli bilgi için yönlendirmeyi yapan uzmana danışılmalıdır.