• Değerlendirme

Psikologunuz ölçek uygulaması sonrasında sizinle bir değerlendirme görüşmesi gerçekleştirir ve terapi hizmetine devam edip etmeyeceğiniz bu görüşmede belirlenir. Ancak dışarıdan bir uzman sizden ölçek istemişse sadece ölçeğinizin uygulaması yapılır, psikologla bir değerlendirme görüşmesi yapılmaz, istekte bulunan uzmana ölçeğiniz raporlanır.

  • Terapi

Bireysel görüşmelerden oluşan süreçte, seans süresi, seans sıklığı danışanın ihtiyacına göre değişmektedir. Genel olarak, kısa süreli psikoterapi yaklaşımları benimsenmiş olup seans sayılarımız 8-24 arasında değişmektedir. Bireysel görüşmelerimiz 40 -50 dakika, çift terapilerimiz 75-90 dakika, grup terapilerimiz ise 90 dakika sürmektedir.

Her yaklaşım, alanında uzman psikologlar tarafından yürütülmektedir.

Yaş gruplarına göre farklı uzmanlık alanlarına ayrılan terapi tipleri aşağıda yer almaktadır.

Çocuk-Ergen Psikoterapisi ve Danışmanlık:

Davranışsal ve duygusal zorluklar yaşayan çocuk ve ergenlere destek sağlamak üzere psikolog  psikoterapi yaklaşımına bağlı olarak bireysel görüşmeler yapmaktadır. Bu alanda uygun görülen seanslarda ebeveyn de sürece dahil edilmektedir.

  • Hangi Terapi Yöntemleri ile Çalışılmaktadır?

Bilişsel-Davranışçı Terapi, Oyun Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi ve EMDR

Yetişkin Psikoterapisi ve Danışmanlık:

Psikolog psikoterapi yaklaşımına bağlı olarak yetişkin danışanla düşünce, duygu ve davranışlarını daha iyi tanıma ve psikolojik sorunların çözümüne yönelik bireysel görüşmeler yapmaktadır.

 Hangi Terapi Yöntemleri ile Çalışılmaktadır?

Bilişsel-Davranışçı Terapi,  Çözüm Odaklı Terapi, EMDR

Çift ve Aile Psikoterapisi ve Danışmanlık:

Çift terapisi, çatışma yaşayan çiftlerle sağlıklı iletişim kurma, çatışma-çözme becerileri gibi konular üzerine çalışır. Eşlerin seanslara birlikte katılımı gereklidir. Aile terapisi, aile üyeleri ile çalışmakta ve daha sağlıklı bir ilişki sisteminin gelişmesini desteklemektedir.

Hangi Terapi Yöntemleri ile Çalışılmaktadır?

Gottman, İmago, Sistemik, Stratejik Aile Terapisi

Grup Psikoterapi ve Psikoeğitim:

Bireysel görüşme neticesi ortak gelişim alanlarına ihtiyaç duyan bireylerden terapi grubu oluşturulur. Deneyimlerin aktarıldığı ve baş etme becerilerinin geliştiği bir psikoterapi yöntemidir.

Grup Psikoterapi Ne Kadar Sürer?

Grup terapi 8 ile 12 seans arasında değişmektedir.

Grup Psikoterapi Hangi Terapi Yöntemleri İle Çalışılmaktadır?

Psikodrama.