Amaç

Belediye sınırları dâhilinde, ihtiyaç sahiplerine verilecek ayni ve nakdi yardımlar ile sosyal hizmetler konusunda görev ifa eden Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, teşkilat yapısını hukuki statüsünü görev yetki çalışma usul ve esaslarını hizmetin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Şehrin ve şehirlinin yaşam kalitesini yükseltmek, İstanbul ve İstanbullunun ortak medeni ihtiyaçlarını karşılamak üzere;  sosyal hizmetlerin toplumun her kesimi için erişilebilir şekilde yerinden yönetim anlayışıyla; planlı, programlı, etkili, verimli, eşgüdümlü, kaliteli ve yüksek standartlarda değişen şartlara göre manevra kabiliyetine sahip bir yapılanma içerisinde paydaşlarla koordineli olarak yürütülmesini sağlamak.

Misyonumuz; verilen hizmetlerin sayısını ve kalitesini arttırarak, hizmetlerin süratli ve etkin şekilde sürdürülmesini sağlamaktır.

Belediyemiz Sosyal İşler ve Yardım Esasları Yönetmeliği’nin 2.maddesi; “Bu yönetmelik belediye sınırları içinde belediyece yapılacak sosyal hizmetler ve yardımlar ile bu hizmet ve yardımlardan faydalananları ve faydalanacak durumda olanları kapsar” uyarınca İstanbul sınırları içinde ikamet edenlere yardım yapılabilmektedir.

Kimler Nasıl Yaralanabilir?

Sosyal Yardım Birimi ve Kadın Koordinasyon Merkezi’nden ihtiyaç sahibi, yoksul kadın, çocuk ve ailelerimiz yararlanabilmektedir. Merkezlerimize müracaat eden ihtiyaç sahibi kişiler Sosyal Yardım Birimi ve Kadın Koordinasyon Merkezi gezici ekipler tarafından yerinde ziyaret edilmekte ve ihtiyaçları yerinde tespit edilmektedir. Sosyal Yardım Birimi ve Kadın Koordinasyon Merkezi, veri tabanına girilen, gıdadan sağlığa, giyimden eşyaya kadar, değerlendirme kurulu kararında uygun görülen tüm ihtiyaçlar,  en kısa sürede çözüme kavuşturulmaktadır.

Sosyal Yardım Hizmeti, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Sosyal Yardım Birimi ve Kadın Koordinasyon Merkezi tarafından koordineli bir şekilde yürütülmektedir.

sosyal_yardım01sosyal_yardım02

İletişim Bilgileri

Sosyal Yardım Birimi:

ADRES :  Topçular Mah. Beylerbeyi Cad. Bostanaralığı Sk. İETT Garaj Yanı Eyüp/İSTANBUL
SANTRAL TELEFON :  212 453 73 99
FAKS   :  0212 521 82 90 – 0212 521 82 75

Kadın Koordinasyon Birimi:

ADRES :  Silivrikapı Mh. Hisaraltı Sk. No:19 Fatih
SANTRAL TELEFON :  0212 444 00 93
FAKS   :  0212 588 36 00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Adres: Molla Hüsrev Mahallesi Cemal Yener Tosyalı Cad. No: 23 (Vefa)
Fatih – İstanbul
Telefon (Santral) : (0212) 526 11 70