İletişim Bilgileri

Sempozyum iletişim E-mail:  yerelyonetimlerisgm@gmail.com

 

Düzenleme Kurulu İletişim

Süleyman Bakan -İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü

E-mail: suleymanbakan@gmail.com

Dr Nurullah Yücel – İstanbul Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Müdür Yardımcısı

E-mail:  nurullahyucel@gmail.com

 

Bilim Kurulu İletişim

Prof Dr Halim İşsever – İstanbul Üniv. İstanbul Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

E-mail: halimissever@gmail.com

Yrd Doç Dr Burak Hamza Eryiğit – Marmara Üniv. Siyasal Bilgiler Fak. Yerel Yönetimler Bölümü Öğretim Üyesi

E-mail: burakhamzaster@gmail.com