İstanbul Büyükşehir Belediyesi, engelli hizmetlerini bilimsel bir yaklaşımla geliştirmek ve çağın gerektirdiği şekilde engellilikle ilgili hizmet çözümlerini ortaya koyabilmek amacıyla İstanbul Üniversitesi ile işbirliğinde Engellilik Araştırmaları Konferansı düzenledi.

15-16 Kasım tarihlerinde organize edilen “Dünden Bugüne Engellilik ve Engellilik Araştırmaları Konferansı” İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Konferansa İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Murat,  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AR-GE Daire Başkanı Tayyar Kuz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Dr. Muzaffer Saraç, İstanbul Üniversitesi  Engelliler Araştırma ve Uygulama Müdürü Prof. Dr. Ayşe Resa Aydın ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Engelliler Müdürü Yeliz Yıldız Kökenek katıldı.

Nihat Macit; Engellilik Yaklaşık 20 Milyonluk Bir Nüfusun Hak ve İhtiyaçlar Bütününü Temsil Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nihat Macit, konferansta bir konuşma yaparak engelli istatistikleri hakkında şu bilgileri paylaştı: “Türkiye İstatistik Kurumunun 2011 nüfus ve konut araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde en az bir engeli olan 3 ve daha yukarı yaş grubu için engelli bireylerin toplam nüfusa oranı %6,9, yani 4 milyon 876 bin kişidir. 2011 yılında yapılan istatistiki araştırma dikkate alındığında ortalama dört kişilik bir aile üzerinden nüfusun yaklaşık 19,5 milyonu engellilikten direkt etkilenen bir kesimi ortaya koymaktadır.  bu oranda hemen hemen 80 milyon olan ülkemiz nüfusunun  yaklaşık dörtte birine tekabül etmektedir. bu istatistiki veriler dahilinde engelliliğin toplumsal hak, talep, beklenti ve memnuniyet çerçevesinde ne denli büyük bir kesimi temsil ettiği ne denli büyük bir hak, özgürlük ve ihtiyaçlar bütününü ortaya koyduğu açıktır”

İBB olarak 182 BİN 257 Kayıtlı Engelli Bireye Hizmet Ulaştırıyoruz

Konuşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin engelli hizmetleri hakkında bilgiler veren Nihat Macit, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğünün tarihçesine şu ifadelerle değindi: “1994 yılında Engelliler Koordinasyon Merkezi olarak hizmete başlayan birimimiz, 2006 yılında Özürlüler Müdürlüğü İSÖM adıyla müdürlük olmuş, 18 ocak 2013’te, 230 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis kararı ile Engelliler Müdürlüğü (İSEM) adını almıştır. Sürekli gelişim ve yenilenme ilkesiyle 2018 yılında İstanbul’un çeşitli noktalarına yayılan 24 merkez ve 9 irtibat bürosu üzerinden 182 bin 257 kayıtlı engelli bireye hizmet ulaştıran İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğü(İSEM), 20 yılı aşan tecrübesi ile engellilikle ilgili öncü bir kurum olma noktasına ulaşmıştır.”

Prof. Dr. Sedat Murat; Kongre Saha ile Akademinin ortak Çalışmalar Yapması İçin Fırsatlar Taşıyor

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Murat da konferans açılışında bir konuşma yaparak toplumsal değişimle ilgili şu tespitleri yaptı: Toplumların gelişmesinde ekonomik faktörlerin dikkate alındığını görüyoruz. Kalkınmaya iki açıdan bakmak mümkündür. Kalkınmanın bir ayağı ekonomik diğer ayağı sosyaldir. Günümüzde ekonomik gelişmeye mukabil nüfus katmanları ve gelir dağılımları arasında uçurumlar oluşmuştur. Bu teknolojik gelişiminin yanı sıra sosyal gelişmeye insani değerlere ahlaki değerlere bilgi değerlerine baktığımız zaman tam zıt oranda olumsuz bir gelişmeyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Osmanlı 500 yıl insanlığa uygarlık öğretmiştir, insani değerler kazandırmıştır. Avrupa Ortaçağında engelli olan insanlar ateşlerde yakılırken fırınlara atılırken öldürülürken bizim atalarımız Selçuklu ve Osmanlı engelliler için özel imarethaneler,  şifahaneler kurmuş, musiki ve su ile onları tedavi etmeye çalışmıştır. Toplum ve tarih olarak böyle bir tecrübeye sahibiz. Dolayısıyla bugün böyle bir kongre düzenlememiz de çok anlamlı oldu. Akademisyenlik fildişi kulelerde toplumdan bağımsız yapılamaz. Bu platform aynı zamanda saha ile akademinin de ortak buluşması, ortak yönde çalışmalar yapması amacıyla fırsatlar taşıyor.

Tayyar Kuz; Engellilerin Eşit Koşul ve Haklarda Olmalarını Hedefliyoruz

Konferansa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına  Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü AR-GE Daire Başkanı olarak katılan ve Bakanlığın yapmış olduğu çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler veren  Tayyar Kuz, yapmış oldukları çalışmaların perspektifini şu sözlerle dile getirdi; “Bildiğiniz üzere son bir kaç on yılda ülkeler; insan hakları karneleri üzerinden meşruiyet kazanıyor. Bir ülkenin engelli hizmetlerinin ve engellisine sağlamış olduğu olanakların medeniyet ve gelişmişlik göstergesi olduğunu ifade eden Kuz;  “Bizim perspektifimiz; engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanına katılan diğer bireylerle eşit koşullarda olan ve bakım, sosyal destek, yardımcı destek teknolojileri, eğitim, sağlık, istihdam gibi bütün alanlardan  eşit koşullardan  yararlanabilen bireyler olmasını hedefliyoruz”, dedi.

Dünden Bugüne Engelliliğe Dair Her şey…

“Dünden Bugüne Engellilik” temasıyla düzenlenen konferansta “Engellilik Tarihi”, “Tıptaki Gelişmeler”, “Asistif Teknolojiler”, “Özel Eğitim”, “Sanat ve Engellilik”, “Erişilebilirlik ve Evrensel Tasarım”, “Kamu Yönetimi ve Sosyal Politikalar”, “Sivil Toplum Hareketleri ve Aktivizm”, “Önyargılar ve Ayrımcılık”, “Engellilik ve Göç” konu başlıklarında oturumlar düzenlendi. Genel anlamıyla tarihsel süreç içinde engellilik, engelli bireyin toplumda yeri,  engelli ve  kültür, engelli ve sanat, engelli ve istihdam, engelliye sağlanan destekler ile zamana göre evrilen engelli hizmetlerinin her yönüyle masaya yatırılacağı konferansta engelliliğin tarihini ve sosyo-kültürel süreçlerini inceleyen araştırma ve bildiriler sunuldu.

Konferans Sonuçları Yarına Işık Tutacak

“Dünden Bugüne Engellilik ve Engellilik Araştırmaları Konferansı”nda düzenlenen oturum, sunulan bildiri ve çalışmaların özetleri elektronik kitap olarak yayınlanacak. Çalışmaların kapsamına göre seçilen bazı bildirilerin tam metni ise konferans sonrasında yazılı olarak basılacak. Ayrıca sanatsal, sosyal, eğitsel ve ekonomik açıdan her yönüyle dünden bugüne engellilik kavramını irdeleyen ve derleyen “Engellilik Tarihi” adlı kitap da akademik bir kaynak olarak ziyaretçilere takdim edildi. Engelliliğe ilişkin düzenlenen her oturum sonuçları, bildiri ve sunularla birlikte basılı ve dijital olarak yayınlanarak geleceğe ışık tutacak.

Osmanlı Arşivleri’nden Dünden Bugüne Engellilik Sergisi; “25 Özel Belge”

Konferans kapsamında; 1500’lerden 1900’lü yılların başına kadar uzanan, engellilik konusundaki 10 bin adet Osmanlı Arşiv belgesinden en iyi 25 örnek belge de sergilendi.

Akademik Tabanlı 15 Atölye Çalışması Engellilik Hizmetlerine Işık Tuttu.

Konferans süresince Hippoterapi Atölyesi, Dans Atölyesi, Turizm ve Beslenme Atölyesi, Spor Atölyesi, Engelsiz Seramik Atölyesi, ABA Terapi Atölyesi, Bağımsız Hareket Atölyesi, Trafikte Haklarım Atölyesi, Cinsel Eğitim Atölyesi, Resim Atölyesi, Medyada Algı Atölyesi, Kapsayıcı Eğitim Atölyesi, İşaret Dili Atölyesi, Ritm Atölyesi, Evrensel Tasarım Atölyesi çalışmaları akademisyen, sektör profesyonelleri ve öğrencilere rehber uygulamalar gösterdi. Kocaeli Üniversitesinden İstanbul Teknik Üniversitesine, Marmara Üniversitesinden İstanbul Üniversitesine Özel Üniversitelerden  alan profesyonellerine değin 15 ayrı kategoride gerçekleştirilen atölye uygulamaları  günümüzün en ileri eğitim, rehabilitasyon,  sanat uygulamalarını, deneyimleme ve gözlemleme imkanı sundu.

Mültecilik, Yüksek Öğrenim ve Fırsat Eşitliği’de Konferans Konuları Arasında 

‘Geleceği Geri Ver”; Uluslararası göç ve engellilik konusunda Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD), British Council, Campus France ve Nuffic tarafından HOPES Projesi’nin hibe kapsamının parçası olarak İstanbul Üniversitesi’nde yürütülmekte olan “Suriyeli Öğrencilerin Yükseköğretim Sistemindeki Engellilik Temelli Deneyimleri (UDİSES) Projesi” de konferans kapsamındaki panellerde gündeme getirilerek, uluslararası göç olgusuna Türkiye deneyimini katılımcılarla paylaşma olanağı sundu.