SAĞLIK ve HIFZISSIHHA MÜDÜRLÜĞÜ

Hacıahmet Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No: 1 34440 Kasımpaşa Beyoğlu / İST

Telefon: 0 (212) 449 75 90
Faks:      0 (212)  449 50 91