Dünya sağlığını tehdit eden kentsel obezite sorunu; Novo Nordisk ve İBB iş birliğiyle Obeziteyi Değiştiren Şehir: İstanbul” projesi kapsamında ele alınıp, alanında uzman akademisyenlerin desteğiyle İBB liderliğinde, “Obezite ile Mücadele Eylem Planı Belirleme Çalıştayı” yapıldı.  Çalıştayda oluştulan “Eylem Planıyla” ‘obeziteyi’ merkeze koyarak sağlıklı yaşamı destekleyen bir şehir yaratma hedefi öngörülüyor.

Obezite, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli halk sağlığı sorunlarından birisidir. Türkiye’de özellikle ulusal örneklemde yapılmış tekrarlanan araştırma sonuçları, hem çocuk hem de yetişkin yaş gruplarında ve her iki cinsiyette fazla kilolu ve obez olma oranının yıllar içinde arttığını gösteriyor. Obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalık, hipertansiyon, inme ve belirli kanser türleri dahil olmak üzere en sık görülen kronik hastalıklar için ortak bir risk faktörü olup, ciddi sosyal ve psikolojik sorunlara yol açtığı biliniyor. “Obeziteyi Değiştiren Şehir: İstanbul ”projesinde, İBB,  Danimarka Başkonsolosluğu ve Novo Nordisk firmasıyla yapmış olduğu iş birliğiyle, marka şehir İstanbul’un sağlıklı toplum sorumluluğunu üstlenerek yeni nesil bir yaklaşım ile obeziteyi değiştirmeyi ve obeziteden uzaklaşan sağlıklı nesiller için hareket etme hedefinden yola çıkarak, alanında uzman akademisyenler ve İBB yetkililerinin yüz yüze bir araya geldikleri bir çalıştay düzenledi.

OBEZİTE EYLEM PLANI BELİRLENDİ

İBB,  obezite sorununa yönelik ilk olarak 30 Ocak 2020 tarihinde Swiss Otel de gerçekleştirilen açılış toplantısı ile “Obeziteyi Değiştiren Şehir İstanbul” projesine start verdi. 4 Mart 2020 tarihinde Malta Köşkünde gerçekleştirilen programla İBB, Danimarka Başkonsolosluğu ve Nova Nordisk arasında bir iyi niyet mektubu imzalanarak projenin ana hatları oluşturuldu. 20 Şubat-28 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen yürütme kurulu toplantıları ile birlikte projenin detayları belirlendi. Gerçekleştirilen ikinci yürütme kurulu toplantısının somut bir kararı olarak 25 Ekim tarihinde yapılan çalıştayla  “Eylem Planı” belirlendi. Çalıştayda oluşturulan  öneriler kapsamında ‘obeziteyi’ merkeze koyarak sağlıklı yaşamı destekleyen bir şehir yaratma hedefi gerçekleştirilmesi planlanıyor. İBB Kasımpaşa Ek Hizmet Binasında İBB liderliğinde düzenlenen çalıştaya; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, İBB Sağlık Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Önder Yüksel Eryiğit, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Ana Bilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı Prof. Dr. Abdullah Bereket, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Bilim Dalı Prof. Dr. Sibel Sakarya, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji, Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı Prof. Dr. Volkan Demirhan Yumuk, Koç Üniversitesi Tıp fakültesi Pediatri Ana Bilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı Prof. Dr. Şükrü Hatun, Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Hakan Yılmaztürk, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Şenay Gül, Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdür Yardımcıları Mehmet İlker Öksüz ve Zeki Aşkın, Novo Nordisk ve Horizon yetkilileri katıldı.

ERYİĞİT: “OBEZİTESİZ ŞEHİR İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İBB Sağlık Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Önder Yüksel Eryiğit, Dünyayı tehdit eden obezite sorununu ele almak adına başlattığımız projelerimizin devamı olan toplantılardan birisindeyiz. Genel olarak 4 Mart 2020’de İBB Danimarka Başkonsolosluğu Nova Nordisk firmasıyla hepimizin katıldığı “iyi niyet” sözleşmesi- anlaşması imzalandı. Bizler dünyanın sorunu olan, dünyada her yıl 3 milyon kişinin obezite ve devamında diyabet hastalıklarından hayatını kaybettiği ortamda bu tür halk sağılığı sorunlarına duyarsız kalmamalıyız. Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun da vizyoner bakış açısıyla başta bu proje olmak üzere devamında İBB’nin bazı birimleri  ile birlikte çalışmaları koordineli olarak yürütüyoruz. Biz Sağlık Daire Başkanlığı olarak üniversitelerle birlikte ekmeklerdeki glisemik indeksi düşürmek için çalışmalara başladık.  Obezitesiz şehir için siz bilim insanlarında gelen her bir öneriye ve çalışmaya açığız.  Birlikte yol alabileceğimiz bu çalışmalarla “obezite sorununu” en aza indirebileceğimize inanıyorum.”

OBEZİTE SORUNUNA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN FARKINDALIK-BİLİNÇ OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI YAPIYORUZ

Obezite konusunu son derece önemsediklerini belirten İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, “obeziteyle ilgili yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarla amaç İstanbul’a fayda sağlamak ve diğer illere de örnek olup bunu tüm Türkiye ‘ye yaymak,” olduğunu belirtti. Arslan, “İstanbul Aile Danışmanlık Merkezlerimiz” ve Yuvamız İstanbul kreşlerimizde bu konuyla ilgili çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Farkındalık, bilinç oluşturmak gibi bunlarla ilgili örnek bir çalışma da Sağlık Daire Başkanlığı yapıyor. Biz çalışmalarımızda üniversitelerden çok besleniyoruz.  Bu çerçevede ortak çalışma durumunu çok önemsiyoruz. Bu çalışmalardan sonra yenilerini de yapabileceğimizi düşünüyorum. Obezite artık yoksulların sorunu olmaya başladı. O yüzden elektronik bilgi kaynaklarını verimli görüyorum,” dedi.

BESLENMEYLE İLGİLİ KÜLTÜREL DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMELİ

Obezite sorunu hakkında önemli açıklamalarda bulunan değerli bilim insanları “obezitenin eskiden zenginlerin bir problemi iken artık günümüzde yoksul kesimin problemi olduğunu ve özellikle çocuklarda obeziteye sebep olanların başında endüstriyel yiyecek tüketimi,  elektronik oyunlar nedeniyle hareketsiz kalmanın olduğunu belirttiler.  Obezite sorununu ortadan kaldırmak için öncelikle toplu gıda tüketimi olan yerlerde kültür değişimine ihtiyaç olduğunu ve en önemli nokta olarak obeziteye karşı çalışmalara şehir kimliğinin de katılması gerektiğini vurgulayan akademisyenler,  bu sorunu aşmak için öncelikle beslenmeyle ilgili insanların tutum ve davranışları değiştirilerek kültürel değişikliğine gidilmesi gerektiğini ifade ettiler. Farkındalık ve bilinç oluşturmak için “Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite Danışmanlık Birimleri” kurulmalı, aynı zamanda okullarda sağlıklı gıdaların dağıtılması yaygınlaştırılmalı ve endüstriyel yemekleri trend yapan şeyleri engelleyerek sağlıklı gıdaları trend yapabilecek çalışmaların hazırlanması gerektiğini vurguladılar.

OBEZİTE İLE MÜCADELEDE FİZİKSEL AKTİVİTE BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

İBB, obezite sorununa dikkat çekmek için, toplumda sağlıklı beslenme ve fiziksel hareketlilik konusundaki doğru bilgilerin yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması,  sağlıklı beslenme ve fiziki aktivitenin özendirilmesi, erişkinlerde, çocuklarda ve ailede doğru tutum ve davranış değişikliğinin desteklenmesi yönünde aksiyonlar belirledi.  Bu aksiyonlar doğrultusunda obezite ile mücadeleyi etkin ve verimli bir şekilde yürütülebileceği öngörülüyor.